wastelogo.gif (9715 bytes)

Tausta ja tavoite
Ohjelman sisältö
Nykyprojektit
Julkaisut
Seminaarit
Tiedotus
Kansainvälinen
yhteistyö
Yhteyshenkilöt
In English

tekes.gif (1578 bytes)

vtt_rgb1.jpg (2523 bytes)

VTT Prosessit

 

Jätteiden energiakäyttö  Tekesin teknologiaohjelma
Kansainvälinen yhteistyö


Ohjelma on mukana seuraavissa yhteistyöverkostoissa:

IEA Bioenergy
 - Energy from thermal conversion of MSW and RDF (Task 23)
 - Energy from biological conversion of organic waste (Task 24)

ISWA The International Solid Waste Association

NOVEM, Hollanti - Waste to Energy ohjelma
Tekes ja Novem ovat tehneet yhteistyösopimuksen jätteiden energiakäytön tiedonsiirrosta ja yhteistyöstä. Novemin rahoittaman toiminnan ja projektin lisätiedot löydät osoitteesta www.biomasster.nl

VTT ja KEMA tekivät Tekesin ja Novemin toimeksiannosta yhteisprojektin, jossa tarkasteltiin suomalaisten tekniikoiden soveltuvuutta Hollannissa biomassan ja jätteiden energiakäyttöön ja toisaalta hollantilaisen tekniikan soveltuvuutta suomalaiseen jätteiden energiakäyttöön. Projektissa tehtiin erilliset raportit maakohtaisista tilanteista jätteiden energiakäytön alueella sekä tulevaisuuden näkymistä ja tarpeista, sekä laadittiin suosituksia kiinnostavista aihealueista, joilla yhteiset projektit voisivat olla molempia osapuolia kiinnostavia. Lisää tietoa jätteiden ja biomassan käytöstä Hollannissa ja Suomessa sekä yhteistyöalueista on seuraavissa raporteissa.

Evaluation of the Dutch and Finnish situation of energy recovery form biomass and waste, Management summary (pdf)


Waste to energy cooperation agreement between the Netherlands and Finland (pdf)

Yhteistyöstä Hollantilaisten partnereiden, firmojen ja tutkimuslaitosten kanssa kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Novemiin (ir. K. Kwamt) tai Tekesiin (Martti Korkiakoski) ja lähettää heille projektiehdotuksia.