wastelogo.gif (9715 bytes)

Tausta ja tavoite
Ohjelman sisältö
Nykyprojektit
Julkaisut
Seminaarit
Tiedotus
Kansainvälinen
yhteistyö
Yhteyshenkilöt
In English

tekes.gif (1578 bytes)

vtt_rgb1.jpg (2523 bytes)

VTT Prosessit

 

Jätteiden energiakäyttö  Tekesin teknologiaohjelma
Ohjelman sisältö


Yhdyskuntajätettä syntyy Suomessa noin 3 milj.tonnia/vuosi ja vastaavanlaista teollisuusjätettä noin 3 milj.tonnia/vuosi, joiden energiasisältö on 2 Mtoe/vuosi. Pääosa näistä määristä on viety kaatopaikalle.

Valtakunnallisesti tavoitteena on jätteiden hyötykäytön edistäminen, mutta samalla:
1. Jätteiden synnyn ehkäisy
2. Jätteiden hyödyntäminen materiaalina ja energiana
3. Turvallinen loppusijoitus hyödyntämättömälle jätteelle

Kasvava energiakäyttö tukee parhaiten materiaalikierrätystä, koska molemmat tukeutuvat hyvään ja tehokkaaseen syntypaikkalajitteluun ja näin jätteiden hyötykäytön kustannuksia voidaan vähentää.

ketju.gif (28437 bytes)
Ohjelman tavoite:

TEKES on käynnistänyt syyskuussa 1998 vuoteen 2001 kestävän Jätteiden energiakäytön teknologiaohjelman, jonka tavoitteena on erilaisten jätejakeiden energiakäyttöratkaisujen tutkiminen ja kehittäminen. Ohjelman koordinaatiosta vastaa VTT Prosessit. Ohjelman kokonaisrahoitus on 80 - 120 Mmk.