TTFF - Huipputeknologiaa tulevaisuuden elintarvikkeisiin

Tutkimustiimit

TTFF-tutkimusohjelmassa työskentelee noin 50 henkilöä ja sen kokonaislaajuus vuosina 2001-2004 on noin 80 milj. mk. Ohjelman tutkimusta tehdään seitsemässä tiimissä, joista neljässä kehitetään uutta teknologiaa elintarvikkeiden laadun hallitsemiseksi. Kolmessa tiimissä kehitetään menetelmiä elintarvikkeiden laadun määrittämiseksi ja hallitsemiseksi. Kehitettäviä menetelmiä käytetään elintarvikkeiden terveellisyyden, rakenteen, maun ja kuluttajien odotusten ennustamiseksi.

Uusien teknologioiden kehittäminen

Kasvimateriaalien entsymaattinen muokkausfermentori.jpg (17782 bytes)
Kasviperäisten elintarvikeraaka-aineiden rakenteen muokkaus ja prosessointi uudenlaisten entsyymisysteemien avulla.

Tiiminvetäjä, tekn. toht. Johanna Buchert

Seed Factory
Itämisen käyttäminen hyödyksi uudenlaisten elintarvikesovellusten kehittämisessä ja siementen biosynteesikapasiteetin muokkaaminen uusien yhdisteiden tuottamiseksi.

Tiiminvetäjä, farm. toht. Anna Maria Nuutila

Kapselointi- ja päällystystekniikat
Biopolymeerien käyttäminen kasviperäisten bioaktiivisten yhdisteiden kapseloinnissa.

Tiiminvetäjä, tekn. toht. Pirkko Forssell

Mikrobien elävyyden hallinta
Molekyylibiologisten ja teknologisten menetelmien käyttö bakteerien ja hiivojen elävyyden ja stabiilisuuden hallinnassa elintarvikkeissa.

Tiiminvetäjä, fil. toht. Liisa Nohynek

Elintarvikkeiden laadun määrittäminen ja hallinta

Rakenteen räätälöintikoeputkiasetelma.jpg (11760 bytes)
Kasviraaka-aineiden fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien ja prosessien aiheuttamien muutosten tunteminen.

Tiiminvetäjä, fil. toht.  Karin Autio

Elintarvikkeiden fysiologiset vaikutukset
Elintarvikkeiden käyttäytymisen tunteminen ja sääteleminen ruoansulatuskanavassa sekä teknologian ja prosessien kehittäminen fysiologisten vaikutusten optimoimiseksi.

Tiiminvetäjä, farm. toht.  Kirsi-Marja Oksman-Caldentey

Aistittava laatu ja kuluttajat
Menetelmien kehittäminen kuluttajien uusiin elintarvikkeisiin kohdistuvien odotusten selvittämiseksi sekä elintarvikkeiden aistinvaraisten ominaisuuksien muokkaaminen näiden odotusten mukaiseksi.

Tiiminvetäjä, fil. toht.  Liisa Lähteenmäki

VTT Biotekniikka Tulosta | Takaisin | Ylös