Turvallisuus teollisuuspuistossa

Yritysten yhä voimakkaampi keskittyminen ydinosaamiseensa on johtanut myös Suomessa tiettyjen toimintojen - esimerkiksi kunnossapidon - laajaan ulkoistamiseen ja toisaalta myös tuotantolaitosten osien myyntiin. On muodostunut yritys-keskittymiä, joita kutsutaan mm. yritys- tai teollisuuspuistoiksi. Tilanteissa, joissa tietyn kohteen toimintaan liittyy monia eri yrityksiä, ei turvallisuusvastuiden ja velvoitteiden jakautuminen aina ole itsestään selvää. Onkin ilmeistä, että yrityskeskittymien kuten teollisuuspuistojen osalta lainsäädäntömme ei kaikilta osin ole pysynyt kehityksen mukana.

VTT:n johtamassa Turvallisuus teollisuuspuistossa -hankkeessa selvitettiin

  • miten teollisuus- ja yrityspuistojen kohdalla sekä työturvallisuus- että eräät ympäristöturvallisuusasiat voidaan eri yritysten kesken hoitaa mahdollisimman hyvin ja kattavasti
  • miten Suomen nykylainsäädäntö ohjaa ja tukee erilaisissa eteen tulevissa ongelmatilanteissa.

Hankkeen tulokset koottiin teollisuuspuistoissa toimiville yrityksille suunnattuun oppaaseen Turvallisuus teollisuuspuistossa. Opas keskittyy teollista toimintaa harjoittaviin yrityspuistoihin. Siinä tarkastellaan teollisuuspuistoissa toimivien yritysten työ- ja ympäristöturvallisuutta koskevia vaatimuksia ja velvoitteita sekä turvallisuusasioiden huomioon ottamista teollisuuspuistoa perustettaessa tai ottaessa sinne uusia toimijoita.

Oppaassa käsitellään teollisuuspuistojen sekä osin myös yhteisten työpaikkojen turvallisuuden varmistamiseen liittyviä ongelmakohtia, jotka teollisuuspuistoissa toimivien yritysten tulee toiminnassaan ja käytännöissään ottaa huomioon. Mukana on Suomen nykylainsäädäntöön pohjautuvia käytännön neuvoja ja esimerkkejä mm. siitä, mistä turvallisuuteen liittyvistä asioista olisi sovittava teollisuuspuiston yritysten välisissä yleisissä sopimusneuvotteluissa, mistä olisi sovittava erikseen yritysten välillä ja missä tilanteissa yksittäistä yritystä tai yhteisiä työpaikkoja koskeva lainsäädäntö on sinällään riittävä ja täsmällinen. Opas sisältää tyyppiesimerkkejä ja ehdotuksia sopimusteksteiksi.

 


VTT

VTT
 

TSR
Työsuojelurahasto
 

Tukes
Tukes
 

Boliden
Boliden
 

Nordkalk
Nordkalk
 

 
Palaute Edellinen   |   Ylös