Staattisen sähkön hallinta suomalaisessa teollisuudessa - STAHA -teknologiaohjelma

Staattisen sähkön aiheuttamien ongelmien tehokas hallinta suomalaisissa yrityksissä on STAHA-teknologiaohjelman tutkimus- ja kehityshankkeiden yhteinen tavoite. VTT teki teollisuuden toimeksiannosta ja Tekesin rahoitustuella selvityksen suomalaisen elektroniikka- ja kemianteollisuuden ongelmista ja kehitystarpeista. Kehittämismahdollisuuksia on selvityksen mukaan niin paljon, että aiheesta päätettiin käynnistää kansallinen teknologiaohjelma.

STAHA:ssa on käynnistetty yhteensä 25 tutkimus- ja tuotekehityshanketta. Ohjelmaan suunnitellaan uusia projekteja. Sekä yrityksillä että tutkimuslaitoksilla on osallistumismahdollisuus ohjelmaan. STAHA-työryhmien sihteereiltä saa lisätietoja hankkeeseen osallistumisesta. Näillä sivuilla kerrotaan teknologiaohjelman edistymisestä ja tuloksista.

Uusia yrityshankkeita voidaan käynnistää jatkuvasti.

Kirjalliset hakemukset pyydetään toimittamaan Tekesin kirjaamoon ja lisäksi sähköpostin liitetiedostona ohjelmapäällikkö Jukka Laaksolle - jukka.laakso@tekes.fi.

· STAHA-uutisia ja -tapahtumia

· STAHA-työryhmien toiminta

· Ohjelma yritysten tulevaisuuden tarpeisiin

· Tuloksia, julkaisuja ja seminaarimateriaalit

· Ohjelman johtoryhmä

· Ohjelman taustalla olevat tahot

· Linkkejä, organisaatioita ja tiedonlähteitä

· Ota yhteyttä, anna palautetta

· Esitteet

· In English

 
 
 

- Hanke-esittelyn alkuun -


19-12-2002 Birgit Multisilta