Sustainable Acceptable Mining (SAM)

Kestävä ja hyväksyttävä kaivosteollisuus

Etusivu
Partnerit
Työpaketit
Tapahtumat
Julkaisut/Publications
Yhteistyö ja linkit
SAM in English
Yhteistyö, viestintä ja linkit

SAM koostuu viidestä työpaketista: WP1 Tulevaisuuden kaivostoiminta, WP2 Kestävät liiketoimintakonseptit , WP3 Vedenkäytön tehokkuus ja riskien arviointi, WP4 Sosiaalinen hyväksyttävyys ja WP5 Synteesi.

SAMin projektiin osallistuu useita tutkijoita neljästä eri tutkimusyhteisöstä, osa tutkijoista osallistuu vain yhteen työpakettiin, osa useampaan tai jokaiseen viiteen työpakettiin. SAMin rakenne ja viestinnän kannalta vastuulliset tutkijat on esitelty alla olevassa kuvassa. Lisäksi SAM projektin keskeiset toimijat ulkoisen ja sisäisen viestinnän näkökulmasta on esitetty alimmaisessa kuvassa.

 

SAM projektin työpakettikohtaisesti vastuulliset tutkijat viestinnän näkökulmasta

SAM projektin keskeiset toimijat ulkoisen ja sisäisen viestinnän kökulmasta

Linkkejä:

Tekes Green Mining projektit

GTK SAM

SYKE - SAM

HY Ympäristöekonomian laitos

SITRA         SITRA Vastuullinen kaivostoiminta