Sustainable Acceptable Mining (SAM)

Kestävä ja hyväksyttävä kaivosteollisuus

Etusivu
Partnerit
Työpaketit
Tapahtumat
Julkaisut/Publications
Yhteistyö ja linkit
SAM in English
Työpaketit

SAM koostuu viidestä työpaketista:

WP1 Tulevaisuuden kaivostoiminta (Foresight)

  • Kartoitetaan kaivannaisteollisuuden globaalit ja alueelliset ajurit kestävän kehityksen ja liiketoiminnan kannalta. Ennakointinäkökulma.

WP2 Kestävät liiketoimintakonseptit  (Sustainable business concepts)

  • arvioidaan uusia liiketoiminta- ja palvelukonsepteja kestävän kehityksen kannalta

WP3 Vedenkäytön tehokkuus ja riskien arviointi (Water efficiency and risk assessment)

  • kehitetään työkaluja ja ohjeistusta kaivosvesien ympäristöhallintaan ja niihin liittyvään viestintään (sisäinen viestintä, viestintä sidosryhmille ja viranomaisille)

WP4 Sosiaalinen hyväksyttävyys (Social impacts)

  • sosiaalinen toimilupa: mitä tarvitaan. Konfliktinhallinnan keinot. Viestintä. Alueellinen näkökulma.

WP5 Synteesi (Synthesis, Communication and Coordination)

  • keskittyy tulosten synteesiin ja tehokkaaseen tiedonsiirtoon, verkostoitumisen edistämiseen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla

Hankkeen hyöty yleisellä tasolla on muodostaa kokonaiskuva kaivannaisteollisuuden kestävyydestä alueellisesta näkökulmasta ottaen huomioon sekä taloudelliset, sosiaaliset että ympäristötekijät. Tapaustutkimukset antavat tietoa kestävästä teknologiasta erilaisissa arvoketjuissa sekä siitä, mitkä arvoketjun toimijat ovat keskeisessä roolissa kestävyyden kannalta.