Sustainable Acceptable Mining (SAM)

Kestävä ja hyväksyttävä kaivosteollisuus

Etusivu
Partnerit
Työpaketit
Tapahtumat
Julkaisut / Publication
Yhteistyö ja linkit
SAM in English
SAM hankkeen julkaisut ja esitykset

Lyytimäki, Jari. 2015. Yhteiskuntakelpoinen luonnonvarojen hyödyntäminen – Esimerkkinä kaivosteollisuuden viestinnän ja vuorovaikutuksen haasteet. Ympäristö ja Terveys 46(8): 62-66.

Lyytimäki Jari. 2015. Verkkokeskustelussa harhaudutaan usein sivuraiteille. Ympäristö ja Terveys 46(8): 67.

Helena Wessman-Jääskeläinen, Sari Kauppi, Nina Wessberg, Taina Nystén, Elina Saarivuori, Markku Mikkola, Johanna Kohl, Ari Jussila, Panu Juntunen & Sirkku Tuominen. 2015. Research concept to enhance sustainable and responsible mining in Finland. Abstract. GLOBAL CLEANER PRODUCTION AND SUSTAINABLE CONSUMPTION CONFERENCE Workshop Sustainability and Sustainable Development in Minerals and Energy supply Barcelona, Spain, November 2015.

Helena Wessman-Jääskeläinen, Sari Kauppi, Nina Wessberg, Taina Nystén, Elina Saarivuori, Markku Mikkola, Johanna Kohl, Ari Jussila, Panu Juntunen & Sirkku Tuominen. 2015. Research concept to enhance sustainable and responsible mining in Finland. Presentation. GLOBAL CLEANER PRODUCTION AND SUSTAINABLE CONSUMPTION CONFERENCE Workshop Sustainability and Sustainable Development in Minerals and Energy supply Barcelona, Spain, November 2015.

Kivinen, M. & Aumo R. (toim.). 2015. Kaivostoiminta ja malminetsintä
Suomessa: Teollisuuden tukijalasta verkostoyhteiskunnan osaksi.
Summary: Mining and mineral exploration in Finland: From a national industrial interest to an
actor in the network society. Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 221.

Kauppi, S. & Nystén, T. 2015. Kaivosalan ympäristösääntely sujuvammaksi riskejä unohtamatta. Satakunnan Kansa 8.8.2015, s. 32.

Kauppi, S. & Nystén, T. 2015. Kaivosalan ympäristösääntely sujuvammaksi. Lapin Kansa 14.7.2015, s. 25.

Kauppi, S. & Nystén, T. 2015. Kaivosalan ympäristösääntely sujuvammaksi. Pohjolan Sanomat 14.7.2015, s. 25.

Kauppi, S. & Nystén, T. 2015. Kaivosalan ympäristösääntely sujuvammaksi. Kaleva 13.07.2015, s. 36.

Kauppi, S. & Nystén, T. 2015. Kaivosalan ympäristösääntely sujuvammaksi riskejä unohtamatta. Kainuun Sanomat 08.07.2015, s. A3.

Eerola, Toni. 2015. The Recent Uranium and Current Mining Disputes within the Framework of Environmental Protest Waves in Finland. MINERAL RESOURCES IN A SUSTAINABLE WORLD • 13th SGA Biennial Meeting 2015. Proceedings, Vol. 4.

Wessman-Jääskeläinen Helena, Salmi Olli, Kohl Johanna, Kinnunen Päivi, Saarivuori Elina, Mroueh Ulla-Maija. Water and society: mutual challenges for eco-efficient and socially acceptable mining in Finland. J of Cleaner Production 84, 1 Dec 2014, ISSN 0959-6526.

Pohjavesiselvitysten tarkistuslista:
http://www.syke.fi/pohjavesitarkistuslista

 

Tiedote Pohjavesiselvitysten tarkistuslistasta 28.11.2014:
http://www.syke.fi/fi-FI/SYKE_Info/Viestintaaineistot/Tiedotteet/Pohjavesien_suojelun_avuksi_ilmainen_tyo(32040).

 

Eerola, Toni. 2014. Alustava katsaus malminetsintäyritysten web-sivuihin ja vastuullisuusraportointiin ja -strategioihin Suomessa. Geologi Nro 5/2014, s. 116-119.

 

Tuominen S., Kauppi S., Nystén T. 2014. Pohjavesiselvitysten tarkistuslista - uusi työkalu kaivosyritysten vesienhallintaan. Vesitalous 5, s. 19-21.

Tuominen Sirkku, Kauppi Sari, Nystén Taina. 2014. Pohjavesien suojelun avuksi ilmainen nettityökalu. Tiedote.

Kohl, Johanna, Wessberg Nina. Perspectives and opening for tools to develop processes of Social Licence to Operate in Finnish mining industry. Green Mining annual seminar 2014.

Wessman-Jääskeläinen Helena, Saarivuori Elina, Kiuru Jani. Water footprint as and environmental tool - Case Finnish forest and mining industry. NorLCA Symposium 2014 in Reykjavik, Iceland.

Kohl Johanna, Wessberg Nina, Dufva Mikko, Kivisaari Sirkku. Tools and approaches creating shared understanding of systemic change – Reflections on three case studies. 5th International Sustainability Transitions Conference, 26-29 August 2014.

Saarivuori Elina. Vesijalanjäljen laskenta, case kaivos. Kaivostoiminta ja kestävä kehitys 11.6.2014 Joensuu.

Kestävä ja hyväksyttävä kaivannaisteollisuus 2030 - WP1 - Screening future sustainable mining economy. Alustavia tuloksia. Argumenta työpaja. 2013.

Kohl Johanna, Wessberg Nina, Kauppi Sari, Jouko Myllyoja Jouko, Wessman-Jääskeläinen Helena. Kestävä ja hyväksyttävä kaivannaisteollisuus 2030. Visio ja roadmap. http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2013/T145.pdf

Nors Minna, Wessman-Jääskeläinen Helena. SAM FEM Posteri -esitys, Sustainable Acceptable Mining. 9th Fennoscandian exploration and mining, October 2013 Levi, Lappi, Finland

Muut julkaisut

Wessman, Helena. 2013. A socially and environmentally friendly future. International Innovation 167.