Sustainable Acceptable Mining (SAM)

Kestävä ja hyväksyttävä kaivosteollisuus

Etusivu
Partnerit
Työpaketit
Tapahtumat
Julkaisut/Publications
Yhteistyö ja linkit
SAM in English
 
 

Lisätietoja:


VTT Helena Wessman–Jääskeläinen

Senior Scientist, SAM koordinaattori

+358 20 722 7527


SAM tuottaa kaivannaissektorille uusia kestävän kehityksen arviointiin tarkoitettuja työkaluja, erityisesti ympäristön- ja sosiaalisten kysymysten hallintaan ja viestintään. Tulevaisuuden ennakointi, visio ja kaivannaisteollisuuden tiekartta ohjaavat tutkimusta. Hankkeessa on mukana kaikki kolme kestävän kehityksen elementtiä: ympäristö, talous ja sosiaaliset/yhteiskunnalliset vaikutukset:

  • Sosiaalinen toimilupa
  • Vesi ympäristökysymyksenä
  • Uuden liiketoiminta- ja palvelukonseptit

Kyseessä on yhteistyöhanke, jossa ovat mukana VTT Teknologian tutkimuskeskus (koordinaattori), Suomen ympäristökeskus (SYKE), Geologian tutkimuskeskus (GTK) ja Helsingin yliopisto, taloustieteiden laitos, ympäristöekonomia sekä useita yrityksiä. Yritysyhteistyö tapahtuu mm. case -tapausten kautta.

SAM –hanke kuuluu TEKESin kestävän kaivannaisteollisuuden Green Mining – ohjelmaan.

Tavoite on lisätä kaivostoiminnan hyväksyttävyyttä ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaista toimintaa erityisesti Suomessa ja pohjoisilla alueilla. SAM on myös kansainvälinen verkottumisprojekti, jossa edistetään tiedonvaihtoa mm. Chilen, USA:n ja Australian kanssa. Hankkeen kesto on kolme vuotta (2013-2015).