INVE-tutkimusohjelma

VTT - Liikenne- ja logistiset järjestelmät

Liikennevirasto


Tasoristeysten turvallisuus Suomen rautateillä

Liikenneviraston (aikaisemmin Ratahallintokeskus, RHK) aloitteesta VTT:ssä on tehty selvityksiä Suomen rautateiden tasoristeysten turvallisuudesta. Selvityksissä on esitelty rataosittain tasoristeysten nykyinen tila ja ominaisuudet sekä ehdotukset niiden parantamistoimenpiteiksi.

getacro.gif (712 bytes)Tässä julkaistut raportit ovat pdf-muotoisia, joten niiden lukemiseen tarvitaan Adoben Acrobat Reader -ohjelma, jonka saa osoittesta http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html tai oheisen kuvakkeen kautta.

Raporteista on poistettu tasoristeysten sijaintia esittävät kartat ja teknistä tutkintaa palveleva valokuvaliite, jotta raporttien koko olisi internet-välitykseen sopiva. Tasoristeysten toimenpide-ehdotukset löytyvät raporttien liitteestä F.

Alkuperäisiä tutkimusraportteja voi tiedustella Liikennevirastosta Jouni Hytöseltä, puhelin: 029 534 3884. Hän myös vastaa tutkimusta koskeviin kyselyihin.

Tutkimusraportit

Alla on lueteltu tutkimusraportit ilmestymisjärjestyksessä. Jokaisen raportin numero on linkki vastaavaan pdf-tiedostoon. Sulkeissa on esitetty tiedoston koko.

Vuonna 2010 päivitetyt rataosat:

Vuonna 2009 inventoidut rataosat:

Lisäksi vuonna 2009 päivitettiin seuraavien rataosien tietoja:

Vuonna 2008 inventoidut rataosat:

Lisäksi vuonna 2008 päivitettiin seuraavien rataosien tietoja:

Vuonna 2007 inventoidut rataosat:

Vuonna 2006 inventoidut rataosat:

Vuonna 2005 inventoidut rataosat:

Vuonna 2004 inventoidut rataosat:

Vuonna 2003 inventoidut rataosat:

Vuonna 2002 inventoidut rataosat:

Vuonna 2001 inventoidut rataosat:

Vuonna 2000 inventoitu rataosa:päivitetty 15.1.2012/aw