tsalogo.gif (83988 bytes)

ETUSIVU

TAVOITE

TUOTOS

 

YHTEISTYÖTAHOT

MUUT OSAHANKKEET

         

YHTEYSTIEDOT
Tulevaisuuden senioriasuminen (TSA) -tutkimus on Oulun yliopiston, Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) Taideteollisen korkeakoulun (TAIK) Teknillisen korkeakoulun (TKK) ja Tampereen yliopiston (TAY) yhteishanke (2004–2006). Tutkimushankkeen tulosten pohjalta synnytetään asumismalleja tulevaisuuden senioreille. Näiden mallien tunnistaminen mahdollistaa senioriasumisen konseptien kehittämisen, kaupallistamisen ja mahdollisesti myös kansainvälistymisen. Tutkimuksessa kiinnitetään huomiota myös senioreille suunnattujen verkottuneiden tuote- ja palveluinnovaatioiden markkinoille saamisen ja siihen, miten kiinteistö- ja rakennusklusteri voi yhteistyössä palvelualojen kanssa synnyttää lisäarvoa ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

VTT:n näkökulma hankkeessa oli erityisesti liiketoimintamahdollisuuksien luominen ja kehittäminen. Seniorimarkkinoilla toimittaessa on tärkeää tuntea alan toimijat (seniorit, julkinen sektori, alan yritykset, kolmas sektori ja seniorien omaiset) ja toimintaympäristö (olemassa oleva rakennuskanta, uudisrakentaminen ja markkinat). Näiden lisäksi on pohdittava sitä, miten rakennus- ja kiinteistöalan ja hyvinvointisektorin yhteistyötä voidaan kehittää niin, että yritysten ja yhteisöjen toiminta senioreiden asuinympäristössä on tehokasta, tuottoisaa ja kummankin osapuolen etua palvelevaa. Mm. näihin kysymyksiin lähdettiin etsimään vastauksia VTT:n osahankkeessa Tulevaisuuden senioriasumisen liiketoimintamallit.

TSA -koko hankkeen tutkimussuunnitelma (pdf)

VTT  
 
Rakentaminen,rakennettu ympäristö  
Liiketoimintatieto