Liikennetelematiikan rakenteiden ja palvelujen tutkimus- ja kehittämisohjelma 2001 - 2004

FITS - Finnish Research and Development Programme on Intelligent Transport Systems Infrastructure and Services

FITS 1 hankealueen ohjausryhmän järjestäytymiskokous

Aika

29.5.2001 klo 13-n.15:30

Paikka

Liikenne- ja viestintäministeriö, huone KANAVA

Läsnä

Matti Roine, LVM, puheenjohtaja
Lassi Hilska, LVM
Petri Ellmen, Tieliikelaitos
Maritta Polvinen, Tiehallinto
Nina Nizovsky, Taksiliitto
Heikki Mäkilä, DNA Finland Ltd.
Heikki Äyväri, Sonera Corporation / Research
Tapani Virtanen, Tietoenator / Public Sector
Pekka Leviäkangas, sihteeri

1. Kokouksen avaus

Matti Roine avasi kokouksen ja alusti kertomalla FITS-ohjelmasta ja hankealueesta 1 sekä hankealueen työn tavoitteista. Hankealue 1 on eräs keskeisistä FITS –ohjelman hankealueista.

Pekka Leviäkangas jatkoi esittelyä muutaman FITS-kalvon avulla. Oleellista on hankealueen ja pilottien vuorovaikutus.

Lassi Hilska totesi kiireisiksi toiminta-alueiksi tieverkkoon liittyvät palvelut ja kaupunkiliikenteeseen liittyvät palvelut.

2. Ohjausryhmän työskentely

Ohjausryhmään osallistuminen voi olla "dynaamista", eli ryhmän kokoonpano elää tarpeen mukaan. Todettiin, että tämä on ok.

Päätettiin, että jokainen ohjausryhmään osallistuva taho maksaa hankealueen sihteerin työstä aiheutuvien kulujen kattamiseksi 10 tuhatta mk per vuosi.

Hanke-ehdotusten arvioinnissa otetaan huomioon neutraliteetti- ja jääviyskysymykset kulloisenkin arviointitilanteen vaatimalla tavalla.

Hankealueelle palkataan sihteeriksi VTT ja Leviäkangas, Roine ja Leviäkangas valmistelevat sopimuksen välittömästi.

Ohjausryhmän jäsenet voivat tutustua tausta-aineistoon FITS-ohjelman ja ministeriön nettisivuilla: www.vtt.fi/rte/projects/fits, www.mintc.fi. Jos tarvetta on, niin ryhmän jäsenet informoivat Leviäkangasta tai Roinetta muusta taustamateriaalin tarpeesta.

3. Kiireisimmät hankkeet

Todettiin, että kiireisimmät hankkeet ovat: 

  1. DIGIROADin rakentamiseen liittyvä tukitoiminta (standardit rajapinnat), koska DIGIROAD etenee jo; 
  2. Muut rajapintastandardiasiat, koska useita muitakin hankkeita on lähdössä liikkeelle; 
  3. Pelisääntöasioiden selvittäminen ja tuki, koska valmius on oltava jo pilottien lähtiessä liikkeelle.

Em. kiireellisyysjärjestys tukee hyvin aiemmin listattuja prioriteettitarpeita.

Lisäksi sovittiin seuraavaa:

  • Leviäkangas valmistelee seuraavaan kokoukseen em. hankkeiden "työsisältökuvauksen", jonka pohjalta voidaan näistä hankkeista järjestää tarjouskilpailu. Työsisältökuvaukset toimitetaan vähintään viikkoa ennen kokousta ohjausryhmälle tutustumista varten.
  • Leviäkangas toimittaa ohjausryhmälle kalkati.net käyttäjätunnukset ja salasanat.
  • Leviäkangas kontaktoi niitä ohjausryhmään kutsuttuja tahoja, jotka eivät olleet läsnä ja suosittelee osallistumista tai vähintäänkin selvittää näiden tahojen toiveita hankealueen työn tavoitteiden suhteen. Tarvittaessa Roine osallistuu tähän.
  • Polvinen toimittaa Leviäkankaalle Metsäteollisuus ry:n yhdyshenkilön nimen, jonka jälkeen Leviäkangas selvittää Metsäteollisuus ry:n halukkuuden osallistua FITS 1 hankealueen työhön ja sen toiveita työn tavoitteiden suhteen.
  • Leviäkangas informoi FITS pääkoordinaatori Kulmalaa hankealueen seuraavista askeleista ja pyytää Kulmalaa selvittämään muiden hankealueiden tarpeita, toiveita ja tavoitteita 1 hankealueen suhteen.
4. Muita asioita

Äyväri kertoi reaaliaikasten "broadcasting –verkkojen" mahdollisuudesta. Idea on kiinnostava ja siitä tulee toivottavasti FITS-ohjelman pilotti. Asiaa valotetaan tarkemmin ensi kokouksessa.

5. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään Liikenne- ja viestintäministeriössä 26.6.2001. klo 14:00 alkaen, neuvotteluhuone LINKKI, 6. kerros.

Laati Pekka Leviäkangas

LIITTEET

Yhteenveto sovituista toimenpiteistä ensi kokoukseen.

JAKELU

Kokoukseen osallistuneet ja kutsutut
VTT:n FITS –ohjelman ja FITS 1 hankealueen sihteeristö
FITS 1 hankealueen weppisivut

 

Yhteenveto kokouksessa 29.5.2001 sovituista toimenpiteistä

Toimenpide

Mihin mennessä

Vastuuhenkilö(t)

Ohjausryhmän jäsenmaksun suorittaminen LVM:lle

ei sovittu

Ryhmän kukin jäsen

Hankealueen sihteerin palkkaaminen ja sopimus

välittömästi

Leviäkangas, Roine

Tausta-aineistoon tutustuminen ja informointi lisätarpeista

seuraava kokous

Ryhmän jäsenet

Kiireisten hankkeiden työsisältökuvaus ja tarjouspyyntöjen luonnostelu

min. viikkoa ennen seuraavaa kokousta

Leviäkangas

kalkati.net käyttäjätunnukset ja salasanat

min. viikkoa ennen seuraavaa kokousta

Leviäkangas

Kokoukseen osallistumattomien tahojen kontaktointi ja hankealueen työn selvittäminen tahoille

seuraava kokous

Leviäkangas, Roine

Metsäteollisuus ry:n yhdyshenkilön a) selvittäminen ja b) kontaktointi

ei sovittu

a) Polvinen, b) Leviäkangas

Muiden hankealueiden tarpeet, toiveet ja tavoitteet 1 hankealueen suhteen

seuraava kokous

Leviäkangas, Kulmala

"Broadcasting –verkkojen" idean jalostaminen ja esittely

seuraava kokous

Äyväri