Aloitusseminaari 18.4.2001 klo 9.00 - 12.15


FITS Hankealue 1: Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset

ALOITUSSEMINAARIN MUISTIO

Aika         Aloitusseminaari 18.4.2001 klo 9:00-12:15

Paikka      VTT:n päärakennuksen auditorio, Vuorimiehentie 5, Espoo

Läsnä        Liikenneneuvos Matti Roine, puheenjohtaja
                 Seminaariin osallistuneet alustajat ja keskustelijat

 1. Seminaarin avaus

  Matti Roine avasi seminaarin ja esitteli FITS –ohjelman hankealueen 1. Seminaarin tavoitteina oli antaa eväitä hankealueen 1 työlle ja priorisoida eri kehittämistarpeita tärkeysjärjestykseen.

 2. TETRA –ohjelman yhteydessä saadut ehdotukset jatkotoimenpiteistä

  Tutkimusprofessori, FITS-koordinaattori Risto Kulmala alusti FITS –ohjelmakuvauksen ajatuksia.

  Erikoistutkija Pekka Leviäkangas VTT:stä kertasi TelemArk –hankkeen myötä syntyneet telematiikan rakenteiden kehittämistarpeet.

  Projektipäällikkö Jari Oinas Traficon Oy:stä alusti standardoinnista ja siihen liittyvistä kehittämistarpeista.

  Projektipäällikkö Juhani Bäckström SCC Viatek Oy:stä puhui liikennetietokirjastosta ja standardeista rajapinnoista.

  Johdon konsultti Jukka Lähesmaa SYS Open'sta alusti liikennetelematiikan palvelutuotantoon ja –jakeluun liittyvistä pelisäännöistä.

 3. Ryhmätyöt

  Jakannuuttiin ryhmiin antamaan eväitä FITS 1 hankealueen toiminnalle.

  Ryhmä 1 käsitteli TelemArk –arkkitehtuuri hankkeen (TETRA 8) pohjalta laadittuja arkkitehtuurin kehittämistarpeita ja muita yleisiä evästyksi FITS 1:lle. Ryhmän 1 tiivistetyt eväät hankealueelle 1:

  Ryhmä 2 käsitteli standardeja. Evästykset tiivistettynä:

  Ryhmä 3 käsitteli pelisääntöjä. Evästykset tiivistäen:

 4. Seminaarin päätös

  Matti Roine totesi,että seminaari oli antoisa ja että eväät otetaan reppuun mukaan. FITS 1 hankealueen työ käynnistyy toden teolla toukokuun 2001 aikana, ohjausryhmä kasataan ja hommaan otetaan hankealueen sihteeri ohjausryhmän ja puheenjohtajan tueksi.

Muistion laati     Pekka Leviäkangas

JAKELU           Seminaariin osallistuneet ja siihen kutsutut

TIEDOKSI       Muiden hankealueiden vetäjät