sustainable2.jpg (18830 bytes)
  In English


 Kuva: Juha Juntunen, VTT
 

 


 
 


RAKENTAMISEN ELINKAARITEKNIIKKA

VTT on mukana kehittämässä kansallisia menetelmiä rakennustuotteiden ja rakennusten ympäristövaikutusten hallintaan. Näitä ovat esimerkiksi rakennustuotteiden ympäristöselosteiden laadinta (EKA-menetelmä) ja rakennusten ympäristöluokitus (PromisE). VTT laatii EKA-menetelmän mukaisia selosteita ja sertifikaatteja.

VTT on uranuurtajia elinkaariarvioinnin menetelmien soveltamisessa rakennusten ja rakennustuotteiden arviointiin. VTT on aktiivinen kumppani alan kansainvälisessä yhteistyössä ja standardoinnissa.

VTT on kansainvälisesti aktiivinen kumppani kestävän kehityksen indikaattoreiden ja vaatimushallinnan menetelmien kehittämisessä (ks. esim. EcoProP).

VTT on kansainvälisesti edelläkävijöitä elinkaaritiedon hallinnan kehittämisessä ja liitännässä tuotemallipohjaiseen rakentamiseen (ks. esim. LifePlan ja tuotteiden käyttöikäinformaatio). Kehityskohteena on elinkaaritieto tuotekohtaisen tiedon ja tuotekirjastojen osana.

VTT on kehittänyt rakennusten ja rakenteiden ympäristövaikutusten arvioinnin työkaluja suunnittelun tueksi. Esimerkkinä on internetissä toimiva BECOST-arviointiohjelma.

VTT on kehittänyt ympäristövaikutusten arvioinnin työkaluja tuotevalmistajille ympäristövaikutusten hallintaan ja raportointiin sekä tuotekehityksen tueksi.

VTT on kehittänyt käyttöiän arvioinnin systematiikkaa ja menetelmiä. ENNUS-ohjelmat ovat esimerkkejä kehitetyistä käyttöiän ennakoinnin työkaluista.

VTT on kehittämässä kunnonhallinnan menetelmiä talonrakennuksen rakenteille kunnossapitotoimenpiteiden optimointia varten. Valmisteilla on ELINA-työkalut julkisivurakenteille. VTT on aktiivinen kumppani käyttöiän ja kunnonhallinnan menetelmien kansainvälisessä kehittämisessä.

Yhteystiedot:
Tarja Häkkinen, VTT Materiaalit ja rakentaminen, p. +358 20 722 6920

 VTT Rakentaminen, rakennettu ympäristö.


 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Back | Top