SAFIR

SAFIR-toimintakäsikirja 2005


SAFIR-toimintakäsikirja 2005  

Liitteet:

1. SAFIR-ohjelman runkosuunnitelma 

2. SAFIR-hankehakuaineisto 

3. SAFIR-ohjelman hankkeiden arviointikaavake  

4. SAFIR-ohjelman edistymisraporttipohja  

5. SAFIR-ohjelman raportoinnin seurantapohja  

6. SAFIR-ohjelman raporttien arviointilomake  

7. Kaavio: SAFIR 2003-2006  

8. Kaavio: SAFIR-vuosisuunnitelman valmistelu  

9. Kaavio: SAFIR-tutkimus