SAFIR

SAFIR-hankeaineisto 2006


Ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimusohjelma SAFIR vuonna 2006; Hanke-esitykset (KTM:n kirje 2.9.2005, pdf)

SAFIR-runkosuunnitelma
(Liite 1, tiedoksi hanke-esitysten tekijöille, ei liitetä hanke-esityksiin)

Liite 2, Projektisuunnitelma
(liitetään hanke-esitykseen)

Liite 2a, Plan 2006 1 xxx
(liitetään hanke-esitykseen)

Liite 2b, Plan 2006 1 xxx
(liitetään hanke-esitykseen)

Liite 3, Rahoituskaavake
(liitetään hanke-esitykseen)

Ministeriön ja SAFIR-ohjelman yhteyshenkilöt:

Ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimusohjelman hankkeita koskevissa asioissa ministeriön yhdyshenkilö on yli-insinööri Jorma Aurela, sähköposti jorma.aurela@ktm.fi, puh. (09) 160 64832, fax (09) 160 62664. Ohjelmasta antaa myös tietoja sen johtaja Eija Karita Puska, sähköposti eija-karita.puska@vtt.fi , puh. 020 722 5036, fax 020 722 5000.

Hanke-esitysten ennakkoesittely

Tarkoituksena on esitellä tukiryhmille aiottuja hankkeita suullisesti, jolloin tukiryhmillä on mahdollisuus tarkentaviin kysymyksiin ja toisaalta antaa tukiryhmille mahdollisuus tuoda esille edustamiensa tahojen (viranomaiset, voimayhtiöt)  toiveita alueen hankkeiden suuntauksesta.

Ennakkoesittelytilaisuudet:

TR1: *
TR2: *
TR3A: *
TR3B: 17.10.2005 klo 13
TR4: 25.10.2005 klo 9-13
TR5:24.10.2005 klo 14-16
TR6: *

* ei ennakkoesittelytilaisuutta, tiedot hanke-esityksistä sähköpostilla tukiryhmille kommentoitaviksi.

Yhteystiedot ja kyselyt: eija-karita.puska@vtt.fi