KYT-tutkimushankkeet vuonna 2002 


Vuonna 2002 tutkimusohjelmaan kuuluu 19 tutkimushanketta, joiden yhteenlaskettu laajuus on noin 866 000 euroa.

Tilatut tai tilauksessa olevat KYT-hankkeet vuonna 2002 (tilanne 04.11.2002)

KYT-hanke 2002

Yhteyshenkilöt(tutk. laitos / rahoitt.)

Rahoittaja

Tilanne/aikataulu

Kansallisen ydinjätehuollon tutkimusohjelman koordinointi (VTT/PRO)

Rasilainen/Väätäinen

KTM

Käynnissä, päättyy 2003

Ydinjätehuollon teknistieteelliset perusteet (VTT/PRO)

Rasilainen/Väätäinen

KTM

Käynnissä, päättyy 2005

Suomalainen erotus- ja transmutaatiotekniikan tutkimus (VTT/PRO)

Anttila/Väätäinen

KTM

Käynnissä, päättyy 2004

Kiteisen kallion lujuus- ja muodonmuutosominaisuudet pitkäaikaiskuormituksessa (TKK/KAL)

Antikainen/Väätäinen

KTM

Käynnissä, päättyy 2002

Rakotäytteisen ruhjeen geokemiallinen käyttäytyminen (TKK/KAL)

Marcos/Hutri

STUK

Käynnissä, päättyy 2003

Kallion huokosgeometrian in-situ karakterisointi C-14-PMMA menetelmällä (HYRL)

Siitari-Kauppi/Hellmuth

STUK

Käynnissä, 1.vaihe päättyy 2003

Luonnon geokemialliset pitoisuudet ja vuot Baltian kilvellä Suomessa ydinjätteiden loppusijoitustilan turvallisuusindikaattorina (IAEA) (STUK, GTK, VTT/RTE, Enterpris)

Hellmuth

STUK

Käynnissä, päättyy 2003

Olkiluodon merialueen kaasututkimus (STUK, GTK)

Rantataro/Hutri

STUK

Käynnissä, päättyy 2002

Ympäristön säteilysuojelu (STUK/TKO)

Saxén/Sjöblom

STUK

Käynnissä, päättyy 2002

DECOVALEX III –tutkimukset vuonna 2002 (TKK/MAT, TKK/KAL, Uppsalan yliopisto)

Eloranta

STUK

Käynnissä, päättyy 2003

Mittausmenetelmän kehittäminen kuparin korroosionopeuden määrittämiseksi bentoniitti-pohjavesiympäristössä (VTT/TUO)

Saario/Heinonen

STUK

Käynnissä, päättyy 2003

Jääkauden geokemialliset merkit kallioperässä (HYRL)

Suksi/Hellmuth

STUK

Käynnissä, päättyy 2003

Rakovirtaus ja radionuklidien kulkeutuminen -merkkiainekokeet ja virtausreittien selvitys (HYRL)

Hölttä /Hautojärvi

Posiva

Käynnissä, jatkuu 2003.

Ikiroutatutkimus Lupin Mine (GTK)

Ruskeeniemi/Wikström (Snellman)

Posiva

I tutkimusvaihe raportoitu. Jatkotutkimussuunnitelma kommentoitavana, jatkotyöt käynnistyneet. II vaiheen tutkimus päättyy v. 2003.

Saven jäätymisen ja sulamisen vaikutus bentoniitin ja bentoniittiseosten vedenjohtavuuteen (VTT/RTE)

Saarelainen/Hansen (Snellman)

Posiva

Kirjallisuusselvitys valmistunut. Jatkotutkimus-suunnitelma kommentoitu, projektista pyritään laatimaan Tekes-hanke, jatkuu 2003.

NEA TDB II, NEA Sorption Forum II (VTT/PRO)

Lehikoinen + Olin/Snellman

Posiva

Sorptiomallinnus loppusuoralla, työ valmistumassa, päättyy 2002.

Kulkeutumisprojektisuunnitelman laatiminen (HYRL, VTT)

Hakanen/Hautojärvi

Posiva

Käynnissä, raportti 31.12.2002 mennessä

Sorptioselvitys (HYRL)

Hakanen/Kallonen

Fortum

Käynnistyy loppuvuonna 2002

C-14 määritykset Olkiluodon bitumoitavista hartseista (HYRL)

Ervanne/Juhola (Snellman)/Taivainen (TVO)

TVO

Käynnissä, päättyy 2002.

 

Takaisin