Osallistuminen KYT-tutkimuksiin


Mikäli sinua kiinnostaa osallistua KYT-tutkimuksiin, voit lähestyä tutkimusohjelmaa joko suoraan ajattelemasi rahoittajatahon kautta (puiteohjelmasta saat tietoa rahoittajatahojen  intresseistä) tai koordinaattorin kautta.

KYT-tutkimusohjelman rahoittajatahoilla on erilainen rahoituspäätösten tekotapa. KTM päättää rahoituksestaan vuodeksi kerrallaan kutsumalla julkisesti projektiesityksiä yleensä edellisen vuoden syksyllä. Muiden ydinjätehuollon toimijoiden kohdalla käytäntö vaihtelee ja kontaktin otto voi tapahtua suoraan ilman välikäsiä tutkimustahon ja rahoittajan välillä. Tekesillä  on oma muista poikkeava menettelynsä, koska Tekes ei ole ydinjätehuollon toimija.

Toinen menettelytapa on ottaa suoraan yhteyttä tutkimusohjelman koordinaattoriin Kari Rasilaiseen, joka vie halutessasi mahdollisen tutkimusideasi johtoryhmälle tiedoksi ja pohdittavaksi.

 

Takaisin