KYT-tutkimusohjelman organisaatio


Johtoryhmä

Kirjeessään 9.4.2002 kauppa- ja teollisuusministeriö (KTM) nimitti vuoden 2003 loppuun asti johtoryhmän puheenjohtajaksi Anne Väätäisen. Vuoden 2004 alusta alkaen puheenjohtajana toimii Esko Ruokola. Johtoryhmä voi täydentää itseään pysyvästi tai ajoittain asiantuntijoilla sekä tarvittaessa nimetä tukiryhmiä erikseen määrittelemiinsä hankkeisiin.

Johtoryhmä ohjaa tutkimusohjelman suunnittelua, suuntaa tutkimusten sisältöä ja seuraa tulosten laatua. Johtoryhmä tekee vuotuisen hanke-esityshaun perusteella rahoitussuosituksen KTM:lle valtion ydinjätehuoltorahaston (VYR) yhteydessä olevan ydinjätetutkimusrahaston rahoittamiksi tutkimuksiksi ja sen pohjalta ehdotuksen tutkimusohjelman vuotuiseksi tutkimussuunnitelmaksi. Se arvioi tarvetta osallistua kansainvälisiin julkisiin tutkimushankkeisiin sekä tekee ehdotuksia osallistumisen kotimaisen osuuden rahoitusjärjestelyistä. Lisäksi johtoryhmän tulisi huolehtia sekä tutkimusohjelman sisäisissä että sen ulkopuolisissa hankkeissa saavutettujen tutkimustulosten levittämisestä.

Koordinaattori

Koordinaattorin tehtävänä on koota tutkimussuunnitelmat johtoryhmän ohjeiden mukaisesti sekä seurata suunnitelmien toimeenpanoa ja raportoida hankkeiden edistymisestä johtoryhmälle. Lisäksi koordinaattori valmistelee johtoryhmän kokoukset puheenjohtajan johdolla ja toimii johtoryhmän sihteerinä.

Koordinaattori järjestää tutkimushankkeiden tiedonvaihtoa varten temaattisia workshoppeja erikseen sovittavista aiheista; workshopit voivat olla myös kansainvälisiä. Lisäksi koordinaattori perustaa ja ylläpitää tutkimusohjelman verkkosivun.

Päätöksenteko tutkimusten rahoituksesta

Päätöksenteko VYR-rahoitteisten tutkimushankkeiden rahoituksesta etenee alla olevan kaavion mukaisesti. KYT johtoryhmä (kaaviossa jory) arvioi kaikki määräaikaan mennessä jätetyt hanke-esitykset ja laatii arvionsa pohjalta rahoitussuosituksen KTM:lle. Johtoryhmä voi nimetä ensimmäisen vaiheen arviointiin erityisen asiantuntijaryhmän (kaaviossa pienryhmä). KTM tekee johtoryhmän suosituksen pohjalta virallisen rahoitusesityksen valtion ydinjätehuoltorahaston (VYR) johtokunnalle. KTM pyytää rahoitussuositukseensa lausunnot ydinenergianeuvottelukunnalta (YEN) ja Säteilyturvakeskukselta (STUK). VYR-johtokunta tekee muodollisen rahoituspäätöksen. Tutkimusohjelmaan osallistuvat tahot voivat tuoda tutkimusohjelmaan myös itse rahoittamiaan hankkeita.

 

Takaisin