Suomen ydinjätehuollon toteutusvarmuutta 
tukevia strategisia selvityksiä.

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen 
pitkäaikaisturvallisuutta edistäviä teknis-luonnontieteellisiä tutkimuksia.

Tutkimusohjelma etsii kansallisen osaamisen 
kannalta ydinjätehuollon keskeisiä selvityskohteita.

Ydinjätehuollon linkkejä                 Ajankohtaista