Johtoryhmä


Johtoryhmän jäsen

Organisaatio

Toimistopäällikkö Esko Ruokola (pj.) Säteilyturvakeskus (STUK)
Neuvotteleva virkamies Anne Väätäinen (varapj.) Kauppa- ja teollisuusministeriö (KTM)
Ylitarkastaja Kaisa-Leena Hutri Säteilyturvakeskus (STUK)
Teknologiapäällikkö Reijo Munther Teknologian kehittämiskeskus (Tekes)
Teknologia-asiantuntija Pia Salokoski* Teknologian kehittämiskeskus (Tekes)
Toimistopäällikkö Eero Patrakka Teollisuuden Voima Oy
Toimistopäällikkö Anneli Reinvall Teollisuuden Voima Oy
Kehityspäällikkö Harriet Kallio Fortum Power and Heat Oy
Johtava asiantuntija Ilpo Kallonen Fortum Nuclear Services Oy
Projektipäällikkö Margit Snellman Saanio & Riekkola Oy
Tutkimusjohtaja Juhani Vira Posiva Oy

 

* Teknologia-asiantuntija Piia Moilasen sijainen tämän äitiysloman ajan

Organisaatio