Hakuohjeet Valtion ydinjätehuoltorahaston (VYR) rahoittamille KYT2010-ohjelman tutkimushankkeille vuonna 2006


KYT-ohjelma päättyy vuoden 2005 lopussa ja valmistelut seuraavan viisivuotisen tutkimusohjelman käynnistämiseksi ovat jo pitkällä. KTM on tehnyt päätöksen KYT2010-tutkimusohjelmasta 6.9.2005. Uuden tutkimusohjelman  johtoryhmä nimitettiin 17.10.2005. KYT2010-ohjelmaa koskeva hankehaku toteutetaan alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Rahoituspäätös tehdään hanke-esityksen perusteella (ks. KTM:n kutsukirje). Hanke-esitys koostuu hakulomakkeesta, varsinaisesta hanke-esityksestä sekä sen liitteeksi laadittavasta kustannusarviosta ja rahoitussuunnitelmasta. Hanke-esityksen sisällöllisenä lähtökohtana pidetään KYT2010-puiteohjelmaa (ei liitetä hanke-esitykseen).

KYT2010-ohjelman koordinointipalvelun kilpailutus toteutetaan vuodenvaihteessa 2005-2006 ja valittava koordinaattori aloittaa työnsä 1.4.2006.

KYT2010-ohjelman yhteyshenkilöt:

Kansallisen ydinjätehuollon tutkimusohjelman KYT2010 hankkeita koskevissa asioissa ministeriön yhdyshenkilö on neuvotteleva virkamies Anne Väätäinen, sähköposti anne.vaatainen@ktm.fi, puh. (09) 160 64836, fax (09) 160 62664. Tarkempia ohjeita hanke-esitysten jättämisestä sekä tietoja ohjelmasta antaa myös KYT-tutkimusohjelman koordinaattori Kari Rasilainen, sähköposti kari.rasilainen@vtt.fi, puh. 020 722 5060, fax 020 722 6390.

 

Hakuohjeet vuonna 2005

Hakuohjeet vuonna 2004

Takaisin