Hakuohjeet Valtion ydinjätehuoltorahaston (VYR) rahoittamille KYT-ohjelman tutkimushankkeille vuonna 2005


Rahoituspäätös tehdään hanke-esityksen perusteella (ks. KTM:n kutsukirje). Hanke-esitys koostuu hakulomakkeesta, varsinaisesta hanke-esityksestä sekä sen liitteeksi laadittavasta kustannusarviosta ja rahoitussuunnitelmasta. Hanke-esityksen sisällöllisenä lähtökohtana pidetään KYT-puiteohjelmaa (ei liitetä hanke-esitykseen).

KYT-ohjelman yhteyshenkilöt:

Kansallisen ydinjätehuollon tutkimusohjelman "KYT" hankkeita koskevissa asioissa ministeriön yhdyshenkilö on neuvotteleva virkamies Anne Väätäinen, sähköposti anne.vaatainen@ktm.fi, puh. (09) 160 64836, fax (09) 160 62664. KYT-ohjelman johtoryhmän puheenjohtaja on toimistopäällikkö Esko Ruokola (STUK), sähköposti esko.ruokola@stuk.fi, puh. (09) 7598 8305, fax (09) 7598 8382. Tarkempia ohjeita hanke-esitysten jättämisestä sekä tietoja ohjelmasta antaa myös tutkimusohjelman koordinaattori Kari Rasilainen, sähköposti kari.rasilainen@vtt.fi, puh. (09) 456 5060, fax (09) 456 6390.

Hakuohjeet vuonna 2004

Takaisin