Suomalainen erotus- ja transmutaatiotekniikan tutkimus


Leppänen, Jaakko, 2005, PRELIMINARY CALCULATIONS ON ACTINIDE MANAGEMENT USING ADVANCED PWR MOX TECHNOLOGY

Paajanen, Airi & Harjula, Risto, 2005, Hydrometallurgisten prosessien orgaanisten jäteliuosten käsittely

Pyrokemialliset erotusmenetelmät 

Hydrometallurgiset erotusmenetelmät 

MUSE-4 benchmark calculations at VTT: phase 3 

MUSE-4 benchmark calculations at VTT: phases 1 & 2 

 

Takaisin