TYÖVENEOHJEISTO
 

Päivitetty 8.6.2006

SISÄLLYSLUETTELO
YLEISTÄ

1. Johdanto ja soveltamisperiaatteet
2. Yleisjärjestely

VAKAVUUS JA KELLUVUUS
3. Veden sisäänpääsyn estäminen
4. Varalaita ja vakavuus
5. Kaukalot ja vedenpoistojärjestelyt
6. Kelluvuus ja vuotovakavuus

RAKENNE
7. Mitoittavat kuormitukset
8. Suunnitteluperiaatteet, lujitemuovi
9. Lujitemuovi, materiaalit
10. Mitoitus, lujitemuovi
11. Lujitemuovialusten tuotanto
12. Suunnitteluperiaatteet, alumiini
13. Alumiinimateriaalit
14. Mitoitukset, alumiini
15. Alumiinialusten tuotanto
16. Teräsmateriaalit
17. Suunnitteluperiaatteet, teräs
18. Mitoitukset, teräs
19. Teräsalusten tuotanto

PROPULSIO JA OHJAUS
20. Peräsin ja ohjausjärjestelmät
21. Propulsiokoneisto
22. Polttoainejärjestelmä
23. Voimansiirto

MUUTA
24. Sähköjärjestelmä, tasavirta
25. Sähköjärjestelmä, vaihtovirta
26. Sisustus
27. Henkilöturvallisuus
28. Paloturvallisuus
29. Ankkurointi, kiinnitys ja hinaus
30. Ohjauspaikan järjestely
31. Ajo-ominaisuudet
32. Käsiksipäästävyys ja huollettavuus
33. Saastumisen ja melun ehkäiseminen

LISÄVAATIMUKSET
34. Lisävaatimukset lastialuksille
35. Lisävaatimukset partioaluksille
36. Lisävaatimukset matkustaja-aluksille
37. Lisävaatimukset luotsialuksille
38. Lisävaatimukset öljyntorjunta-aluksille
39. Lisävaatimukset hinaajille
40. Lisävaatimukset jäissä kulkeville aluksille
41. Vaatimukset erikoisvarusteille