TIETOVERKKO PÖLYNTORJUNNAN AVUKSI

Sisällysluettelo

Yhteenveto

Tarkempi esitys tulostettavassa
pdf -muodossa
(1,364 Mb)

Ulkopuoliset linkit

Tämä sivusto on tarkoitettu yleistajuiseksi oppaaksi työpaikkojen pölyhaittojen tunnistamiseen, ennaltaehkäisyyn sekä hallintaan. Sivusto on laadittu WHO:n taustamateriaalista ja sitä on täydennetty suomalaisten ja ruotsalaisten tutkimuslaitosten aineistolla.

Sivustoilla esitellään työpaikoilla esiintyvien pölyjen aiheuttamia ongelmia ja terveyshaittoja sekä niiden ratkaisemista. Käsiteltäviä asioita ovat:

  • pölyongelman havaitseminen
  • riskin arviointi
  • torjunnan vaihtoehdot
  • pölylähteiden ja pölyjen kulkeutumisen hallinta
  • henkilökohtainen suojautuminen

Onnistuneista pölyntorjuntaratkaisuista on esitetty periaatteita, joiden toivotaan auttavan työpaikkoja omien ratkaisujen kehittämisessä. Syvällisempää tietoa löytyy lukuisista kirjallisuusviitteistä.

Tiivistetty esitys on tarkoitettu asiakokonaisuuden hahmottamiseen. Tiivistetystä esityksestä pääsee tarvittaessa tarkempaan esitykseen.

Tarkempi esitys (html -muodossa)

Ilpo Kulmala 1), Kimmo Heinonen 1) Hannu Riipinen 2), Arto Säämänen 1) ja Irma Welling 3)

1) VTT 2) TaTTL 3) LaTTL

Julkaistu Työsuojelurahaston avustuksella. Tampereella 31.1.2004.