Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisessa ympäristössä

Edellytykset toimia turvallisesti

Henkilöturvallisuuteen vaikuttaa monia tekijöitä mm. työntekijän toiminta ja toiminnan ohjeistus, suojavaatetus, varusteet, tilojen ja laitteiden turvallisuus sekä vierailijat. Räjähdysvaaraa esiintyy useiden eri toimialojen työympäristöissä esim. käsiteltäessä erilaisia palavia nesteitä, kaasuja tai pölyjä tai räjähteitä. Räjähdysvaaraa voi esiintyä mm. kemianteollisuudessa, puu-, elintarvike- ja lääketeollisuudessa sekä maataloudessa.

Räjähdysvaarallisten työympäristöjen nykyinen ohjeistus, lainsäädäntö ja direktiivit eivät sellaisenaan takaa henkilöturvallisuutta kokonaisuutena. Säädökset painottuvat pitkälti tilojen ja laitteiden turvallisuuden tarkasteluun.

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisessa ympäristössä (HenRI) -hanke keskittyy teollisuuden räjähdysvaarallisten ympäristöjen ja niiden räjähdysvaarallisiksi luokiteltujen Ex (Explosive) -tilojen henkilöturvallisuuden kehittämiseen.

Hankkeen tavoitteena on

  • kehittää henkilöturvallisuutta kokonaisuutena täydentäen lainsäädännön antamia puitteita
  • laatia henkilöturvallisuuden varmistava toimintamalli yritysten kokonaisvaltaisen riskienhallinnan tueksi tuotannon
    • normaalitilanteeseen
    • häiriötilanteeseen
    • kunnossapidon ja huollon ajaksi
  • luoda koulutusmateriaalia ja toimintaohjeita
  • kouluttaa yritysten henkilöstöä

 


VTT

VTT

Borealis
Borealis

Centaurea
Centaurea

Eurenco
EURENCO Vihtavuori

Forcit
Forcit

Image Wear
Image Wear

Kemira GrowHow
Kemira GrowHow

Kiilto®
Kiilto

Lindström
Lindström

Nammo
Nammo Lapua

Neste Oil
Neste Oil

Raikka
Raikka

TTY
TTY

Työterveyslaitos
TTL

STM
STM

TSR
TSR

 
Palaute Edellinen   |   Ylös