FLEET ASSET MANAGEMENT

Laajan laitekannan mahdollisuudet teollisen palvelutarjonnan menestystekijänä

Käyttöomaisuuden hallinta (Asset Management) ei ole vain pääomavaltaisen teollisuuden haaste: kone- ja laitevalmistajille sekä järjestelmätoimittajille palveluliiketoiminnan kehittäminen asettaa uusia vaatimuksia vastuun laajentuessa toimitetun järjestelmän koko elinkaaren ajalle.

Fleet Asset Management -projektissa kehitettävät menetelmät mahdollistavat asiakkaan saaman lisäarvon osoittamisen, muodostavat perustan arvopohjaiselle palveluiden hinnoittelulle ja mahdollistavat uusien liiketoimintamallien luomisen.

Asiakkaiden käyttöomaisuuden hallintaan liittyvien tarpeiden, palvelutarjoajien tuottaman lisäarvon ja palveluprosessien välisiä rajapintoja on toistaiseksi tutkittu vain vähän. Fleet Asset Management-hankkeen tutkimuksellisena tavoitteena on palveluliiketoiminnan menestystekijöiden ja asiakkaan arvonmuodostuksen ymmärtäminen, verkostossa muodostuvan tiedon arvon määrittäminen ja tarvittavien menetelmien kehittäminen sekä innovaatioyhteistyön periaatteiden ja palveluverkoston monitoimijaisten prosessien hahmottaminen.

Projekti on jaettu seitsemään työpakettiin seuraavasti:

  1. Teollisten palveluiden toimittajan menestystekijöiden tunnistaminen ja epävarmuuden hallinta globaaleilla markkinoilla
  2. Asiakkaan ja palveluntoimittajan yhteistyösuhteen hallinta ja kehittäminen
  3. Elinkaaritiedon hallinta yhteistyöverkostossa
  4. Kustannustehokkaan palvelun jatkuva kehittäminen ja lisäarvon osoittaminen globaaleilla palvelumarkkinoilla
  5. Palveluverkostoon perustuvien liiketoimintamallien implementointi
  6. Menetelmien testaus Case-sovelluksissa ja hyödyntämispolkujen kuvaus
  7. Projektin johtaminen ja laadunvarmistus

FleetAM model

 


TUTKIMUSOSAPUOLET:


VTT

VTT

LUT
Lappeenrannan
teknillinen yliopisto

TUT
Tampereen
teknillinen yliopisto


YRITYSKUMPPANIT:


Yara
Yara
Suomi Oy

Metso Automation
Metso
Automation Oy

Metso Minerals
Metso
Minerals Oy

Sulzer
Sulzer Pumps
Finland Oy

Wärtsilä
Wärtsilä
Corporation

 
Palaute Edellinen   |   Ylös