Pk- yrityksen riskienhallinta

Tarkista tietojen ajantasaisuus. Sivustolla esitetään Pk-yritysten riskienhallinnan kehittämishankkeiden aikana tuotettuja sisältöjä, eikä sivustoa päivitetä

Osiot
Omat työkalut
Olet täällä: Pääsivu Startti riskienhallintaan Mitä riskienhallinta on?
Tehdyt toimenpiteet

Mitä riskienhallinta on?

Ylös yksi taso

Mitä riskienhallinta on? Riskienhallinta on työtä yrityksen toiminnan jatkuvuuden ja henkilöstön hyvinvoinnin turvaamiseksi. Riskienhallinnalla tarkoitetaan kaikkea yrityksessä tehtävää toimintaa riskien ja niistä aiheutuvien vahinkojen vähentämiseksi. Riskienhallinta on tilanteiden arviointia, suunnittelua ja käytännön tekoja, johon osallistuu kukin henkilöstön jäsen omassa roolissaan. Hyvä riskienhallinta on luonteeltaan ennakoivaa, tietoista, suunnitelmallista ja järjestelmällistä.

Riskienhallintaprosessin vaiheet
Riskienhallinnalla on selkeät päävaiheet. Ensin riskit on tunnistettava ja arvioitava. Sen jälkeen suunnitellaan riskien torjunta ja tarvittavat toimenpiteet. Kolmannessa vaiheessa suunnitellaan miten vahingon sattuessa toimitaan ja miten vahingoista toivutaan. Viimeisessä vaiheessa tilannetta seurataan. Parhaassa tapauksessa vahingosta myös opitaan.
Riskien tunnistaminen
Tunnistamattomia riskejä ei voi hallita. Selvitä, mitä kaikkea yrityksessäsi voi sattua. Huomaa myös ne riskit, jotka arkisessa työssä helposti unohtuvat. Onnettomuuksiin johtavat yhteensattumat eivät ole tavallisia, mutta on tavallista että epätavallisia asioita sattuu. Riskien tunnistaminen edellyttää yrityksessä työskentelevän henkilöstön osaamisen ja kokemuksen hyödyntämistä eli yhteistyötä. Kunnollisilla palaverikäytännöillä yhteistyökin sujuu. Käytä riskien tunnistamisessa apuna tarkistuslistoja ja riskianalyysimenetelmiä, joita löydät näiltä WWW-sivuilta.
Yhteistyö tunnistamisen tukena
 
Riskien tunnistamiskeinoja
 
Riskien suuruuden arviointi
Riskin suuruuteen vaikuttavat vahingon vakavuus ja todennäköisyys. Kun riskejä ryhdytään tunnistamaan, löytyy niitä usein niin paljon että kaikkia ongelmia on mahdoton hoitaa yhdellä kertaa. Tärkeää onkin tunnistaa ne isoimmat riskit, jotka kiireisemmin vaativat ratkaisua. Määritä siksi ensin riskin suuruus arvioimalla riskin seurauksena mahdollisesti syntyvien vahinkojen suuruus ja vahingon todennäköisyys. Arvioinnin perusteella tiedät mihin kohdistat toimenpiteet ensimmäiseksi.
Riskien hallintakeinoja
 
Vahinkoon varautuminen
 
Riskienhallinnan organisointi
Pk-yrityksen riskienhallinnan lähtökohtana on ammattimainen toiminta, jossa tiedetään, millaiset vaatimukset toimintaa koskevat. Riskienhallinnassa on tärkeää sekä yrityksen sisäisen yhteistyön hyödyntäminen, että erilaisten asiantuntijoiden käyttäminen. Kun nämä perusasiat ovat kunnossa, on yrityksessä hyvät valmiudet ryhtyä riskienhallintaan, hyödyntäen tämän WWW-palvelun tarjoamia työvälineitä
Riskienhallinnan periaatteet
 
Usein esitettyjä kysymyksiä riskienhallinnasta
 

Taustalla pyörii Plone CMS, avoimen lähdekoodin sisällönhallintajärjestelmä