PelastusAjoneuvoon Raportoiva Kiinteistö PARK

Hankkeen yleisenä tavoitteena on kehittää uusiin informaatioteknologioihin pohjautuvia ratkaisuja, jotka mahdollistavat tulipaloihin liittyvien taloudellisten ja inhimillisten vahinkojen pienentäminen pelastustyötä nopeuttamalla ja tehostamalla tuottamalla pelastusorganisaatiolle pelastustilanteessa tarvittavaa ajantasaista rakennukseen liittyvää tietoa.

Tällaista tietoa on esimerkiksi tieto palon sijainnista, hyökkäysreiteistä, vaarallisten aineiden sijainnista, tulvimisvaarallisista tiloista, hengenvaarallisia tilanteita mahdollisesti aiheuttavien sähkökeskusten ja muuntajien sijainnista, suojeltavista kohteista, olosuhteista palopaikalla, rakenteista, talotekniikan reitityksistä, pääsuluista ja -kytkimistä sekä talotekniikan vaikutusalueista.

Projekti alkoi keväällä 2003 ja päättyy vuonna 2005