Vuosikirja 2002 - SISÄLLYSLUETTELO

* Voit ladata yksittäiset artikkelit tulostettavaksi klikkaamalla projektin numeroa (pdf-muoto)*

 

M2K9901 Koordinaatio Sari Nobell, VTT Prosessit
M2T9903 Liikennevälineiden yksikköpäästöt Kari Mäkelä, VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
M2T9906 Tienpintojen melun kehittyminen Panu Sainio, TKK Autolaboratorio
M2T9916 LIPASTO-päivitys Kari Mäkelä, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
M2T9918 Nykyaikaisen ajoneuvomoottorin pakokaasun hiukkasmittaus: hiukkaskoko ja hiilen laatu
IL, TTY, Kuopion Yliopisto
Maija Lappi (VTT Prosessit), Annele Virtanen ja Jorma Keskinen (TTY), Risto Hillamo, Timo Mäkelä ja Heidi Pajander (IL), Timo Ålander, Ari Leskinen, Timo Turrek, Pentti Willman ja Taisto Raunemaa (Kuopion yliopisto)
M2T0024 Suomen osallistuminen COST 346-projektiin "Raskaiden ajoneuvojen päästöt ja polttoaineenkulutus" Jari Gröhn ja Jussi Sauna-aho (LVM), Olavi H. Koskinen (Tiehallinto)
M2T0028 Henkilöautojen pakokaasupäästöt ja päästömittauksien tarkkuuden parantaminen - EU FP5 ARTEMIS Juhani Laurikko, VTT Prosessit
M2T0129 Pakokaasumääräysten kehittymisen seuranta (osana RAKE valmius -projektia) Christer Söderström
M2T0131 LIISA-laskentajärjestelmän uudistaminen Kari Mäkelä, VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
M2T0137 Liikenteen hiilidioksidipäästöt ja niiden vähentämispotentiaalit Suomessa Hanna Kalenoja ja Jorma Mäntynen, TTY
M2T0239 Uudet ajoneuvotekniikat, kehitysseuranta Juhani Laurikko, VTT Prosessit
M2T0240 Tulevaisuuden työkonedieselmoottori Matti Kytö ja Mårten Westerholm, VTT Prosessit
M2T0241 Bussikaluston evaluointi Markku Ikonen ja Nils-Olof Nylund, VTT Prosessit
M2T0242 Kuorma-autokaluston päästökertoimet Markku Ikonen, VTT Prosessit
M2T0243 Katupölyn tutkimusprojekti Kaarle Kupiainen et. al,. Nordic Envicon, Helsingin Yliopisto ja Ilmatieteen laitos
M2T0244 Concentrations and Trends of Nitrogen Oxides, Ozone and Volatile Organic Compounds in the Helsinki Metropolitan Area - NOVOC Tuomas Laurila et al., Ilmatieteen laitos
M2T0245 Päästö- ja leviämismallien CAR-FMI ja OSPM käytettävyyden parantaminen kaupunkisuunnittelun tarpeisiin maantie- ja katukuiluympäristössä Mervi Haakana et al., Ilmatieteen laitos
M2T0246 Liikenteen päästölaskennan laatujärjestelmä Kari Mäkelä, VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Liite 1 Mobile2-raporttiluettelo