Vuosikirja 2001 - SISÄLLYSLUETTELO

* Voit ladata yksittäiset artikkelit tulostettavaksi (Adobe Pdf-muoto) klikkaamalla projektin numeroa! *

M2K9901         Koordinaatio

                          Sari Nobell, VTT Prosessit, Moottoritekniikka

M2T9902        Liikenteessä olevien ja uusien henkilöautojen energiankulutus ja päästöt

                           Juhani Laurikko, VTT Energia, Moottoritekniikka

M2T9903          Liikennevälineiden yksikköpäästöt

                            Kari Mäkelä, VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

M2T9905         Ajoneuvopakokaasujen sääntelemättömät päästöt. Mittaus ja biologisten vaikutusten arviointi

Maija Lappi, VTT Prosessit, Moottoritekniikka ja Kirsti Savela, Työterveyslaitos

M2T9906         Tienpintojen melun kehittyminen

                            Panu Sainio, TKK Autolaboratorio

M2T9907         Henkilöautojen pakokaasupäästöt kylmissä olosuhteissa ja niiden vähentämisen tekniikat

Juhani Laurikko, VTT Energia, Moottoritekniikka

M2T9912         Kaupunkisuunnittelun tarpeisiin soveltuvien mallijärjestelmien kehittäminen ja sovellukset

Ari Karppinen et al., Ilmatieteen laitos, TKK ja YTV

M2T9913         Liikenneperäisen ilmansaastealtistuksen arviointimenetelmien kehittäminen kaupunkisuunnittelun
                            tarpeisiin

                            Kimmo Koistinen et al., Kansanterveyslaitos

M2T9916         LIPASTO -päivitys

Kari Mäkelä, VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

M2T9918         Nykyaikaisen ajoneuvomoottorin pakokaasun hiukkasmittaus:hiukkaskoko ja hiilen laatu

Maija Lappi et al., VTT Energia, Fortum, Kuopion Yliopisto, IL ja TTKK

M2T0022         Suurkaupunkien tieliikenteen aiheuttamien ilmanlaatuongelmien kartoitus

Harri Rauhamäki, TTKK Liikenne- ja kuljetustekniikka

M2T0024         Suomen osallistuminen COST 346-projektiin "Raskaiden ajoneuvojen päästöt ja polttoaineenkulutus"

Jussi Sauna-aho, LVM ja Olavi Koskinen, Tiehallinto

M2Y0025         Katupölyn tutkimusprojekti

Heikki Tervahattu et al., Nordic Envicon Oy ja Helsingin Yliopisto

M2T0026         Merenkulun ominaissavukaasupäästöjen selvittäminen

Risto Korhonen, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

M2T0028         Henkilöautojen pakokaasupäästöt ja päästömittauksien tarkkuuden parantaminen – EU FP5 ARTEMIS

                            Juhani Laurikko, VTT Energia, Moottoritekniikka

M2T0129         Pakokaasumääräysten kehittymisen seuranta (osana RAKE valmius -projektia)

Christer Söderström, VTT Prosessit, Moottoritekniikka

M2K0030         Liikennemelun mikroskooppinen mallintaminen – esiselvitys

Juha Heltimo et al., TKK Liikennelaboratorio ja Kuopion Yliopisto

M2T0131         LIISA -laskentajärjestelmän uudistaminen

                            Kari Mäkelä, VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

M2T0132         HUTEMCA-päästömatriisien päivitys

                            Mette Granberg, Jarkko Niittymäki, TKK Liikennelaboratorio

M2K0133         Selvitys nastarenkaan vaikutuksista

                            Jarkko Savenius, TKK Autolaboratorio

M2K0134         Yksilön vaikutusmahdollisuudet liikkumisen CO2-päästöjen ja energiankulutuksen hallintaan

                            Hanna Kalenoja, TTKK Liikenne- ja kuljetustekniikka

M2K0135         Eri polttoainevaihtoehtojen päästö- ja käytettävyys- ominaisuuksia koskevan yhteenvetotaulukon
                            laadinta

                            Markku Ikonen, VTT Prosessit, Moottoritekniikka

M2T0137         Liikenteen GHG-vaikutukset ja niiden vähentämispotentiaalit Suomessa

                            Tuomas Jokipii, TTKK Liikenne- ja kuljetustekniikka