Vuosikirja 2000 - SISÄLLYSLUETTELO

* Voit ladata yksittäiset artikkelit tulostettavaksi (Adobe Pdf-muoto) klikkaamalla projektin numeroa! *

M2K9901 Koordinaatio

Sari Mäkelä, VTT Energia, Moottoritekniikka ja liikenteen energiankäyttö

M2T9902 Liikenteessä olevien ja uusien henkilöautojen energiankulutus ja päästöt

Juhani Laurikko, VTT Energia, Moottoritekniikka ja liikenteen energiankäyttö

M2T9903 Liikennevälineiden yksikköpäästöt

Kari Mäkelä, VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

M2T9904 Hengitettävien hiukkasten kokojakauma, koostumus ja lähteet pääkaupunkiseudulla – jatkoanalyysit

Tuomo Pakkanen et al., Ilmatieteen laitos ja YTV

M2T9905 Ajoneuvopakokaasujen sääntelemättömät päästöt. Mittaus ja biologisten vaikutusten arviointi

Maija Lappi, VTT Energia, Moottoritekniikka ja liikenteen energiankäyttö

M2T9906 Tienpintojen melun kehittyminen

Panu Sainio, TKK Autolaboratorio

M2T9907 Henkilöautojen pakokaasupäästöt kylmissä olosuhteissa ja niiden vähentämisen tekniikat

Juhani Laurikko, VTT Energia, Moottoritekniikka ja liikenteen energiankäyttö

M2T9908 Nestekaasun ympäristöllinen kilpailukyky kaupunkien linja-autoliikenteessä

Lea Gynther et al, Electrowatt-Ekono Oy

M2T9910 Joukkoliikenteen ympäristökustannukset – Vertailu eri kulkumuotojen välillä Helsingissä

Sirpa Torkkeli ja Kari Hämekoski, Electrowatt-Ekono Oy

M2T9911 Tavaraliikenteen elinkaariselvitys

Hanna Kalenoja, TTKK Liikennen- ja kuljetustekniikka

M2T9912 Kaupunkisuunnittelun tarpeisiin soveltuvien mallijärjestelmien kehittäminen ja sovellukset

Ari Karppinen et al., Ilmatieteen laitos, TKK ja YTV

M2T9913 Liikenneperäisen ilmansaastealtistuksen arviointimenetelmien kehittäminen kaupunkisuunnittelun tarpeisiin

Kimmo Koistinen et al., Kansanterveyslaitos

M2T9914 Uudentyyppisen liikenteen valo-ohjauskojeen kehitystyö

                TKK Liikennelaboratorio & LTKK

M2T9915 Liikenteen panokset ja niiden korvautuvuus sekä liikenne muiden toimialojen panoksena

Tuomas Jokipii, TTKK Liikenne- ja kuljetustekniikka

M2T9916 LIPASTO päivitys

Kari Mäkelä, VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

M2T9917 Ajoneuvojen energiankäytön ja ympäristövaikutusten vähentämiseen liittyvää päätöksentekoa tukeva www-pohjainen tietojärjestelmä

Mikael Rehula, MOTIVA

M2T9918    Nykyaikaisen ajoneuvomoottorin pakokaasun hiukkasmittaus: hiukkaskoko ja hiilen laatu

Maija Lappi et al., VTT Energia, Kuopion Yliopisto, IL ja TTKK

M2Y9920 Sähköajoneuvojen ympäristöhyödyt Helsingissä

Kari Hämekoski ja Juha Anttila, Electrowatt-Ekono ja HKL-Bussiliikenne

M2K9921 Esielvitys mikrosimulointimallien ja moottori-karttojen yhdistämisestä

TKK Liikennelaboratorio

M2K0022 Suurkaupunkien tieliikenteen aiheuttamien ilmanlaatuongelmien kartoitus

Riikka Silvennoinen ja Harri Rauhamäki, TTKK Liikenne- ja kuljetustekniikka

M2T0023 Uudet ajoneuvotekniikat ja niiden potentiaalit energiankulutuksen ja päästöjen vähentäjänä

Juhani Laurikko, VTT Energia, Moottoritekniikka ja liikenteen energiankäyttö

M2T0024 Suomen osallistuminen COST 346-projektiin "Raskaiden ajoneuvojen päästöt ja polttoaineenkulutus"

Jussi Sauna-aho ja Olavi Koskinen, LVM ja Tiehallinto

M2Y0025   Katupölyn tutkimusprojekti

Heikki Tervahattu ja Kaarle Kupiainen, Nordic Envicon Oy

M2T0026   Merenkulun ominaissavukaasupäästöjen selvittäminen

Risto Korhonen, Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu

M2T0027 Liikennemelun arvottaminen vaikutuspolkumenetelmällä Suomessa

                Sirpa Torkkeli et al., Electrowatt-Ekono Oy

M2K0029 Suomen osallistuminen EEV-työryhmään (osa Raskaan ajoneuvokaluston kehityshanketta "RAKE")

Juhani Laurikko, VTT Energia, Moottoritekniikka ja liikenteen energiankäyttö

M2K0030 Liikennemelun mikroskooppinen mallintaminen – esiselvitys

TKK Liikennelaboratorio

rowofpebbles.gif (8081 bytes)

MOBILE-8    MOBILE2 Vuosikirja 2000 (huom. 6, 4 MB!)