TUTKIMUSAIHEETOhjelman päätutkimusalueita ovat:

Tietopohjan vahvistaminen eräillä osa-alueilla 
Energian kulutus ja sen vähentäminen 
Uusi energiatekniikka (tie)liikenteessä
Joukkoliikenteen ja liikennejärjestelmien tehostaminen 
Kuljetusten & logistiikan informaatiojärjestelmät
Arvottaminen & elinkaarianalyysi
Mallinnus ja sen sovellukset
Laajat järjestelmätason tarkastelut; visiot, strategiat ja skenaariot

Huom: Luettelojärjestys ei välttämättä ole aiheiden tärkeysjärjestys! 

Johtoryhmä on laatiessaan MOBILE2-tutkimusstrategiaa määritellyt ne "Megatrendit", jotka ohjaavat myös MOBILE2 -tutkimusta:

Kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamistarpeet (”Kioto 2”)
Energian riittävyys ja lähteiden monipuolisuus
Urbanisoituminen
Deregulaatio ja kiristynyt kilpailutilanne globaaleilla markkinoilla
Valintojen vaikeus ja uusien asioiden omaksumiseen liittyvät ”kynnysefektit”
Pohjoinen ulottuvuus ja sen merkityksen kasvaminen
 

Hankelista nykyistä ja päättyneistä projekteista
 


Päivitys 13.10.2000 /JKL
Takaisin
Valikko
Seuraava sivu