TOIMINTAMALLIMOBILE2  on liikenteen ja kuljetusten muodostaman toimintokokonaisuuden energiankäyttöä ja ympäristövaikutuksia tutkiva hankekokonaisuus. Sen käynnistämisestä tehtiin päätös suunnitteluryhmän kokouksessa 27.1.1999. 

Hankekokonaisuuden toteuttamisessa on sovittu seuraavista periaatteista:
Hankkeet toteutetaan VTT Energian Moottoritekniikan johtaman koordinaatioprojektin osaprojekteina.
Hankekokonaisuuden rahoitus kootaan useilta julkistahoilta, yrityksiltä ja osittain tutkimustyöhön osallistuvilta tahoilta omarahoituksena.

Tutkimuskokonaisuus luo ja käyttää ensisijaisesti seuraavia työkaluja:
Teoriaosaaminen
Mallinnus
Mittaustekniikka

Keskeinen toimintamalli on yhteistyö vahvassa verkkorakenteessa, jonka MOBILE-ohjelma on maahamme rakentanut. Verkossa ovat mukana tutkimuslaitokset, yritykset ja niiden alihankkijat, korkeakoulut, konsulttiyritykset ja rahoittajatahot. 

Koordinoitua, yhteistyömuotoista toimintaa puoltavat mm. seuraavat seikat:
ohjelma kokoaa ja yhdistää irtoprojekteja tehokkaammin
teollisuuden ongelmat ja tutkimuskysynnän
tutkimuslaitosten resurssi- ja ideatarjonnan
julkispäättäjien & rahoittajien tarpeet

Koordinoitu tutkimuskokonaisuus tuo myös seuraavia etuja:
Tehostaa horisontaalista tiedonsiirtoa ja edesauttaa toimintaympäristön ja sen muutosten hahmottamista
Kouluttaa maahan lisää alan osaajia (tutkimuslaitokset, korkeakoulut, ammattikorkeakoulut)
Tutkimukseen saadaan helpommin hahmotettavissa oleva struktuuri
 


Päivitys 27.09.2000 /JKL
Takaisin
Valikko
Seuraava sivu