TAVOITTEETMOBILE2 -tutkimuskokonaisuuden keskeisenä tavoitteena on tutkimuksen keinoin myötävaikuttaa liikenteen ja kuljetuksien kokonaisvaltaiseen sopeuttamiseen kestävän kehityksen reunaehtoihin.

Tutkimuskokonaisuuden päätavoiteeksi on asetettu:

Osoittaa keinot liikenne & kuljetukset -toimintokokonaisuuden sopeutumiseksi kestävän kehityksen ehtoihin

Tähän päätavoitteeseen voidaan edetä seuraavien osatoimintojen kautta:

Tuotetaan liikenteen energia- ja ympäristökysymyksiin liittyvää objektiivista tutkimustietoa
Kehitetään tuotteita ja välineitä, jotka myötävaikuttavat päätavoitteen toteutumista
Edistetään toimintokokonaisuuden ja sen merkityksen parempaan hahmottamista
Syvennetään toimintokokonaisuuden sisältämien vuorovaikutusten tuntemusta
Tehostetaan ja parannetaan toimintokokonaisuuteen liittyvän kotimaisen osaamisverkon hyväksikäyttöä

Objektiviinen, laajan asiantuntijajoukon yhdessä tuottama tutkimustieto on erittäin tarpeellista, sillä toimintokokonaisuuteen sisältyy lukuisia vastakkainasetteluja ja runsaasti arvovarauksia, jotka pitäisi voida päätöksentekotilanteissa "neutraloida".

Toimintokokonaisuuden ja sen merkityksen nykyistä parempi hahmottaminen palvelee arvokeskustelua, päätöksentekoa, resurssien oikeaa kohdentamista ja tulevia valintatilanteita. Kokonaisuuden paremman hahmottamisen kautta nähdään entistä selvemmin myös liikenteen erilaiset hyötyvaikutukset, joita ovat paitsi välittömät kuljetussuoritteet, myös työllisyysvaikutukset sekä itse palveluelinkeinon piirissä että siihen kiinteästi liittyvässä valmistavassa teollisuudessa. 


Päivitys 27.09.2000 /JKL
Takaisin
Valikko
Seuraava sivu