TAUSTAVuosina 1993-1998 energiateknologian tutkimus oli järjestetty 11 kansalliseen energiatutkimusohjelmaan. Vuosina 1993-1994 ohjelmia hallinnoitiin kauppa- ja teollisuusministeriön energiaosastossa, vuodesta 1995 eteenpäin TEKES:issä. Ohjelmat oli ryhmitelty kolmeen pääluokkaan, energian tuotanto, ympäristö ja energian loppukäyttö. Lohkossa energian loppukäyttö oli myös "MOBILE- Liikenteen energian käytön ja ympäristövaikutusten tutkimusohjelma". MOBILE-ohjelmaan sisältyi polttoaineisiin- ja dieselmoottoreihin liittyviä kehityshankkeita. Lisäksi polttoaine- ja moottoriaiheita sivuttiin myös LIEKKI- ja SIHTI-ohjelmissa. Moottori-aihepiiriä on sivuttu muissakin TEKES:in teknologiaohjelmissa.

Vuoden 1998 jälkeen TEKES ei tule käynnistymään keskitetysti uutta ohjelmasukupolvea, vaan uusia ohjelmia muodostetaan lähinnä teollisuuden tarpeista lähtien. Moottoriteollisuus toivoo moottori-alueelle tuotekehityspainotteista, fokusoitunutta uutta tutkimusohjelmaa. Näin ollen MOBILE-ohjelma, joka aihepiiriltään oli hyvin laaja-alainen, tullee jakaantumaan kahteen osaan. 

Tälle polttoaine - moottori - jälkikäsittely -alueelle käynnistyi oma tutkimusohjelma ProMOTOR. Muun osuuden tutkimustyötä jatketaan "MOBILE 2"-työnimen alla.

Tutkimuskokonaisuuden suunnittelu on tapahtunut ryhmässä, johon on kuulunut edustajia useista tutkimuslaitoksista, teollisuusyrityksistä, ministeriöistä ja TEKES:istä. 
Suunnittelutyötä koordinoi VTT Prosessit, Moottorit ja ajoneuvot.

 


Päivitys 23.5.2002  / MRO

Takaisin

Valikko

Seuraava sivu