RAHOITUSTutkimuskokonaisuuden rahoitukseksi kaavailtiin noin 3-5 milj.mk/vuosi, riippuen osallistuvien rahoittajatahojen määrästä.

Kaudella 1999-2003 tutkimustyö ja rahoitus ovat toteutuneet seuraavasti:

37 tutkimuslaitoshanketta, 4 yrityshanketta ja koordinaatioprojekti, 
eli yhteensä 42 hanketta, joista 4 suoralla Tekes-rahoituksella 

MOBILE2 -rahoitus (1999-2003)
Rahoittajittain 1 000 EUR
Tekes 1 452
Liikenne- ja viestintäministeriö 667
Ympäristöministeriö 172
Ajoneuvohallintokeskus  301
Tiehallinto 183
Fortum Oil & Gas Oy 70
YTV 33
Öljy- ja kaasualan keskusliitto (ÖKKL)  26
Autotuojat ry 25
Muut (tutkijatahojen omarahoitus) 2 260
Yhteensä 5 200

Kaikkien hankkeiden yhteisvolyymi kaudella 1999-2003 on 5,2 M€

Lisäksi mukana on järjestöjen, yritysten ja tutkimuslaitosten omaa rahoitusta.
 


Päivitys 1.12.2003 / JKL
Takaisin
Valikko
Seuraava sivu