PROJEKTITIEDOTE

M2Y9920

Tilanneraportit  Toukokuu 2000
   Lokakuu 2000

Projektin perustiedot

Projektin koodi  M2Y9920
Projektin nimi  Sähköajoneuvojen ympäristöhyödyt Helsingissä
Vastuuorganisaatio  Helsingin kaupungin liikennelaitos, HKL-Bussiliikenne    < www.hel.fi/HKL >
Projektin vastuuhenkilö   Tauno Mäkelä 
Projektin yhteyshenkilö   Tauno Mäkelä 
Osoite  HKL-Bussiliikenne, PL 314, 00531 Helsinki
Puhelinnumero  (09) 4723 143
Telefax   (09) 473713 
Sähköpostiosoite   tauno.makela@hkl.hel.fi 

Muut tahot 

Organisaatio Yhteyshenkilö Puhelinnumero Sähköpostiosoite
Helsingin kaupunki, ympäristökeskus  Johanna Vilkuna  09-73122674  johanna.vilkuna@ymk.hel.di 
Helsingin kaupunki, rakennusvirasto Matti Korhonen 09-1663479 matti.korhonen@hkr.hel.fi
Helsingin kaupunki, rakennusvirasto Asko Forsberg 09-1663401 asko.forsberg@hkr.hel.fi
Helsingin Energia Pauli Vanhala 09-6172512 pauli.vanhala
@helsinginenergia.fi
Tekes Robin Gustafsson 0105215880 robin.gustafsson@tekes.fi
Mobile2 Sari Mäkelä 09-456 5762 sari.makela@vtt.fi
HKL/bussiliikenne Juha Anttila 09-4723352 juha.anttila@hkl.hel.fi
HKL/suunnitteluyksikkö Kari Liesaho 09-4723131 kari.liesaho@hkl.hel.fi
Electrowatt-Ekono Oy Kari Hämekoski 09-4691 340 kari.hamekoski@poyry.fi
Electrowatt-Ekono Oy Tomas Otterström 09-4691 329 tomas.otterstrom@poyry.fi

Aikataulu

Hankkeen alkamisaika Hankkeen suunniteltu kesto Hankkeen suunniteltu päättymisaika
25.10.1999  14 kk  31.12.2000 

Rahoitus [kmk] 

Vuosi 1999  2000  Yhteensä 
MOBILE2-rahoitus - 190 190
HKL ja Helsingin Energia 60 110 170
Helsingin kaupungin rakennusvirasto ja Helsingin kaupungin ympäristökeskus 55 75 130
Yhteensä 115 375 490

* suunniteltu

Hankkeen tavoite 

bboll.gif (498 bytes) Projektin tavoitteena on määrittää ja arvottaa sähkökäyttöisten henkilö-, paketti ja linja-autojen lisäämisen ympäristöhyödyt polttomoottoriajoneuvoja vähäisempien pitoisuusvaikutusten ansiosta vuonna 2020. Tarkastelualueena on Helsingin kaupunki. 30 % liikennesuoritteesta oletetaan olevan sähkökäyttöistä tarkasteluvuonna. Pääosa suoritteesta keskittyy Helsingin kantakaupunkiin. Työhön sisällytetään sähköajoneuvojen tarvitseman sähköntuotannon päästöjen ympäristövaikutusten arviointia. Laskelmissa arvioidaan sähkön tuotannon ympäristövaikutuksia sekä Helsingissä tuotetun sähkön että keskimääräisen sähköntuotannon perusteella. 
bboll.gif (498 bytes) Projektin tavoitteena on osoittaa miten merkittävä potentiaali sähköajoneuvojen käyttöönotolla on ympäristön tilan parantamisessa. Tulokset antavat myös viitteitä siitä missä laajuudessa yhteiskunnan kannattaisi tukea sähköajoneuvojen kehitystä ja käyttöönottoa. Jos sähköajoneuvo liiketaloudellisesta näkökulmasta ei ole täysin kilpailukykyinen vaihtoehto, mutta on yhteiskuntataloudellisesti (ympäristöhyödyt huomioon ottaen) edullinen, on tämä osoitus siitä, että sähköajoneuvoja pitäisi tukea niiden käyttöönoton edistämiseksi.

Raportit ja muut julkaisut

bboll.gif (498 bytes) n/a

 


Päivitys 16.10.2000 /JKL