PROJEKTITIEDOTE

M2Y9919

Projektin nimi  Ympäristöhaittojen vähentämistoimenpiteiden hyödyt ja kustannukset 
Raportointiaika  Lokakuu 2000
Raportointikausi   1.5. – 30.9.2000

Hankkeen eteneminen raportointikaudella 

(Tähänastiset tulokset, mahdolliset muutokset projektisuunnitelmaan, mahdolliset ongelmat ja niiden aiheuttamat toimenpiteet)
Työssä on tarkasteltu markkamääräisten hyötyjen ja haittojen problematiikkaa maksajan ja saajan näkökulmasta sekä tutkittu erilaisten ympäristöhaittojen vähentämistoimenpiteiden aikaansaamia rahavirtoja. Pääpaino on ollut hiilidioksidipäästöjä vähentävien hankkeiden vaikutusten arvioinnissa. Pohjana ovat olleet tieliikenteen hiilidioksiditoimikunnan mietinnössä esitetyt keinot, mm. verotuksen kiristäminen. 
Lisäksi on tehty laskelmia polttoaineenkulutusta vähentävien tekniikoiden käyttöönoton vaikutuksista rahavirtoihin.
Tekemättä jäävien matkojen hyödyn menetystä on tutkittu kuluttajan ylijäämäteorian avulla. 
On myös tarkasteltu erilaisia vaikutuksia vaihdettaessa vanha auto uuteen.

Resurssien käyttö verrattuna projektisuunnitelmaan (Budjetti, työaika)

Työ on edennyt projektisuunnitelman mukaan.

Suunnitellut tehtävät seuraavalle kaudelle

Työ jatkuu ohjelman mukaisesti. Menossa on raportin kirjoittaminen.

Raportit ja muut julkaisut

n/a

 


Päivitys 16.10.2000 /JKL