PROJEKTITIEDOTE

M2T9918

Tilanneraportit  Toukokuu 2000
   Lokakuu 2000

Projektin perustiedot

Projektin koodi  M2T9918
Projektin nimi  Nykyaikaisen ajoneuvomoottorin pakokaasun hiukkasmittaus. Hiukkaskoko ja hiilen laatu
Vastuuorganisaatio  VTT Energia, Moottoritekniikka ja liikenteen energiankäyttö      < www.vtt.fi/ene >
Projektin vastuuhenkilö   Maija Lappi
Projektin yhteyshenkilö   Maija Lappi
Osoite  PL 1601, 02044 VTT
Puhelinnumero  (09) 456 5447
Telefax   (09) 460 493
Sähköpostiosoite   maija.lappi@vtt.fi 

Muut tahot 

Organisaatio Yhteyshenkilö Puhelinnumero Sähköpostiosoite
TTKK   Annele Virtanen  (03) 3652 529   keskinen@tut.fi 
Ilmatieteen laitos  Risto Hillamo  (09) 1929 5500  Risto.Hillamo@fmi.fi
Kuopion yliopisto  Taisto Raunemaa  (017) 162 211  Taisto.Raunemaa@uku.fi
Fortum Oil & Gas   Markku Honkanen  010 45 23482  Markku.Honkanen@fortum.com 

Aikataulu

Hankkeen alkamisaika Hankkeen suunniteltu kesto Hankkeen suunniteltu päättymisaika
1.5.1999  36 kk  30.4.2002 

Rahoitus [kmk] 

Vuosi 1999-4/2000  5-12/2000  2001-4/2002* Yhteensä 
MOBILE2-rahoitus 923 716 1289 2928
VTT Energia 241 131 151 527
TTKK 55 36,5 73,5 165
IL 210 112 224 546
KU 20 13,5 26,5 60
Dekati/Kemira 57 - 50 107
Suomen Akatemia 40 26,5 53,5 120
Fortum Oil & Gas (muu panos) (126) (172) (359) (657)
Yhteensä (ilm. Fortum) 1550 1035.5 1867,5 4453

* suunniteltu

Hankkeen tavoite 

bboll.gif (498 bytes) Autopakokaasun pienhiukkasten (PM < 2.5 µm) muodostumisolosuhteet vaikuttavat hiukkasten kokoon ja ominaisuuksiin, jotka puolestaan määräävät hiukkasten käyttäytymisen ympäristössä ja vaikutukset terveyteen. Työssä tutkitaan laimennetun pakokaasun kokoluokiteltujen hiukkasten kemiallisia (VOCit, PAHit, OC/EC) ja fysikaalisia ominaisuuksia (hygroskooppisuus, rakenne, muoto, tiheys) pakokaasun laimennustunnelin olosuhteissa useilla samanaikaisilla mittaustekniikolla. Pyritään arvioimaan erilaisten hiukkaskoon mittaustekniikoiden antaman tuloksen oikeellisuutta pakokaasuille  ja kehittämään niitä paremmin ajoneuvopakokaasuhiukkasille sopiviksi. Päästölähteinä ovat uudet markkinoilla olevat tai niille tulossa ole-vat ajoneuvo- ja jälkikäsittelytekniset ratkaisut. Hanke painottuu karakterisointitekniikoihin, ei päästölähteisiin. Osallistujina on viisi asiantuntijaorganisaatiota: kolme hiukkasmittaukseen erikoistunutta tutkimuslaitosta tai korkeakoulua ja kaksi moottori- ja polttoaineasiantuntijaa. 
bboll.gif (498 bytes) VTT, Kuopion yliopisto, TTKK , Ilmatieteen laitos ja Fortum soveltavat hankkeessa omia, joko kehitteillä olevia tai valmiita hiukkaskokojakaumien mittaus- ja analysointitekniikoita yhteiseen kohteeseen. 
bboll.gif (498 bytes) Vertailtavia tekniikoita ovat D/BLPI –massaimpaktorit, SMPS- ja ELPI –lukumäärän mittaustekniikat. Mm. TTKK mittaa hiukkasten efektiivistä tiheyttä mitatuista ELPI ja SMPS –jakaumista sekä SEM analyysillä. TTKK arvioi ELPIn soveltuvuutta PM10- ja PM2.5 –massamittauksiin. Ilmatieteen laitoksen aerosoliryhmä mittaa gravimetrista massapitoisuutta ja massakokojakaumaa tarkasti. Gravimetrisen massan lisäksi tutkitaan, mistä pääkomponenteista massa erikokoisissa hiukkasissa muodostuu (elemental carbon, organic carbon, vesi, joissakin tapauksissa epäorgaaniset ionit). 

Raportit ja muut julkaisut

bboll.gif (498 bytes) Maija Lappi et al. Nykyaikaisen ajoneuvomoottorin pakokaasun hiukkasmittaus: hiukkaskoko ja hiilen laatu – Dieselhenkilöautokokeet. M2T9918-1, Elokuu 2000. 

 


Päivitys 16.10.2000 /JKL