PROJEKTITIEDOTE

M2T9917

Raportointiaika  Toukokuu 2000
Raportointikausi   1.11.1999 – 31.4.2000

Projektin perustiedot

Projektin koodi  M2T9917
Projektin nimi  Ajoneuvojen energiankäytön ja ympäristövaikutusten vähentämiseen liittyvää päätöksentekoa tukeva 
 www-pohjainen tietojärjestelmä
Vastuuorganisaatio  MOTIVA        < www.motiva.fi >
Projektin vastuuhenkilö   Mikael Rehula
Projektin yhteyshenkilö   Mikael Rehula
Osoite  
Puhelinnumero  
Telefax   
Sähköpostiosoite   mikael.rehula@motiva.fi

Muut tahot 

Organisaatio Yhteyshenkilö Puhelinnumero Sähköpostiosoite
MOBILE2-koordinaatio  Juhani.Laurikko@vtt.fi  (09 456 5463  juhani.laurikko@vtt.fi
LM      
AKE      
YM      

Aikataulu

Hankkeen alkamisaika Hankkeen suunniteltu kesto Hankkeen suunniteltu päättymisaika
1.4.1999  33 kk  31.12.2001 

Rahoitus [kmk] 

Vuosi 1999  2000  2001* Yhteensä 
MOBILE2-rahoitus 100 - . 100
Muu rahoitus         
Yhteensä 100 - - -

* suunniteltu

Hankkeen tavoite 

bboll.gif (498 bytes) Hankkeen tavoitteena on luoda internet/www-pohjainen tietojärjestelmä, jossa esitetään liikenteen energiankäyttöön ja ympäristövaikutuksiin liittyvää tutkimustietoa riittävän konkreetiseen ja havainnolliseen muotoon työstettynä. Sitä voivat hyödyntää yhtä lailla viranomaiset kuin yrityksetkin (ja vaikkapa yksityishenkilötkin) päätöksentekoprosessinsa tukena. Järjestelmä sisältää vastauksia myös yleisimpiin aihealueen kysymyksiin, joita asiantuntijoilta toistuvasti kysytään.
bboll.gif (498 bytes) Lopputulema: www.mobile.fi  = liikenne & ympäristö & energia  -aiheen kattava ”tietopankki”. 

Hankkeen eteneminen raportointikaudella 

(Tähänastiset tulokset, mahdolliset muutokset projektisuunnitelmaan, mahdolliset ongelmat ja niiden aiheuttamat toimenpiteet)
Toteutuuksen suuntaviivat:
bboll.gif (498 bytes) Hankeen ensimmäisessä vaiheessa luodaan rakenne ja runko, jonka varaan sivustoa aletaan koota. Tavoitteena on kattava kokonaisuus, jossa on sekä peruskäsitteitä ja faktoja selventäviä yleistajuisia sivuja että syvällisempää tietoa antavia osioita, tilastotietoja ja tärkeitä linkkejä muihin sivustoihin. 
bboll.gif (498 bytes) Hankkeen myöhäisemmässä vaiheessa sivustoa sitten täydennetään ja sinne pyritään kehittämään faktatiedon ja case-esimerkkien rinalle myös erilaisia liikenteen ja liikennevälineiden energiatehokkuuden / ympäristövaikutusten indikaattoreita ja laskenta-apuvälineitä.

Esimerkkejä sellaisista aihealueista, joita käsitellään ja on jo käsitelty MOBILE-ympäristössä, ja joista laaditaan sivuston osia ovat mm.: 
bboll.gif (498 bytes) Pakokaasujen puhdistustekniikka (katalysaattorit)
bboll.gif (498 bytes) Polttoaineet (reformuloidut ja vaihtehtoiset)
bboll.gif (498 bytes) Liikenteessä olevien ja uusien henkilöautojen energiankulutus ja päästöt
bboll.gif (498 bytes) Liikennevälineiden/liikennemuotojen yksikköpäästöt 
bboll.gif (498 bytes) Pakokaasupäästöt kylmissä olosuhteissa ja niiden vähentämisen tekniikat
bboll.gif (498 bytes) Taajama-ajoneuvojen uudet polttoaineet ja propulsiotekniikat

bboll.gif (498 bytes) Lisäksi sivustoon linkitetään toiminnalliseksi osaksi nykyinen LIPASTO –laskentajärjestelmä.

bboll.gif (498 bytes) Hanke toteutetaan MOBILE2 –koordinaation hallinnoimana ja hyödyntäen MOBILE-verkoston asiantuntijoita.

Resurssien käyttö verrattuna projektisuunnitelmaan (Budjetti, työaika)

bboll.gif (498 bytes) Hanke vasta vireillä, ei ole vielä edennyt varsinaiseen toteutusvaiheeseen.

Suunnitellut tehtävät seuraavalle kaudelle

bboll.gif (498 bytes) ks. yllä

Raportit ja muut julkaisut

bboll.gif (498 bytes) n/a

 


Päivitys 16.10.2000 /JKL