PROJEKTITIEDOTE

M2T9916

Projektin nimi  LIPASTO -päivitys 
Raportointiaika  Lokakuu 2000
Raportointikausi   1.5. – 30.9.2000

Hankkeen eteneminen raportointikaudella 

(Tähänastiset tulokset, mahdolliset muutokset projektisuunnitelmaan, mahdolliset ongelmat ja niiden aiheuttamat toimenpiteet)
Mallit on päivitetty ja viety internetiin web-sivulle http://www.vtt.fi/yki/lipasto
Tutkimusraportit (4 kpl) saatavissa myös edellämainitulta web-sivulta.

Resurssien käyttö verrattuna projektisuunnitelmaan (budjetti, työaika)

Budjetti ja työaika on toteutunut suunnitelman mukaisesti. 

Suunnitellut tehtävät seuraavalle kaudelle

Vuonna 2001 toteutetaan samat tehtävät kuin 2000 eli päivitetään LIPASTOn vuoden 1999 versio vuoden 2000 versioksi, jne.

Vuosien kuluessa on käynyt ilmeiseksi, että tieliikenteen LIISA-malli on vanhentunut eikä perustu tutkimusten viimeisimpään tietoon. Mallin perusteellinen uudistaminen on tullut ajankohtaiseksi. Aikataulullisesti uudistusprosessi ei edisty LIPASTOn päivityksen tahdissa, vaan vuoden 2001 maaliskuuhun mennessä LIPASTO, joka sisältää LIISA -mallin tulee päivittää vanhaan malliin. LIISAn MOBILE2:n kautta maksettava päivtyskustannus, 25 000 mk ei siten liity mitenkään LIISAn uudistamiseen. Muiden liikennemuotojen laskentamallit ovat niin tuoreita, että niiden huomattavaksi kehittämiseksi ei tietomäärä ole lisääntynyt olennaisesti.

Uudistusprosessi tulisi käynnistää välittömästi. Todennäköisesti tulisi tehdä kokonaan uusi malli, joka mahdollistaisi nykyisten laskentavaatimusten toteuttamisen. Mallin täydellinen uudistaminen on melkoisen kallis prosessi, joka edellyttänee myös muita rahoittajatahoja MOBILE2:n lisäksi. 

Raportit ja muut julkaisut

ei uusia.

 


Päivitys 16.10.2000 /JKL