PROJEKTITIEDOTE

M2T9916

Tilanneraportit  Toukokuu 2000
   Lokakuu 2000

Projektin perustiedot

Projektin koodi  M2T9916
Projektin nimi  LIPASTO -päivitys
Vastuuorganisaatio  VTT Yhdyskuntatekniikka             < www.vtt.fi/yki >
Projektin vastuuhenkilö   Kari Mäkelä
Projektin yhteyshenkilö   Kari Mäkelä
Osoite  PL 1901, 02044 VTT
Puhelinnumero  (09) 456 4586
Telefax   (09) 464 174 
Sähköpostiosoite   kari.s.makela@vtt.fi

Muut tahot 

Organisaatio Yhteyshenkilö Puhelinnumero Sähköpostiosoite
       

Aikataulu

Hankkeen alkamisaika Hankkeen suunniteltu kesto Hankkeen suunniteltu päättymisaika
1.1.2000  3 kk/vuosi 2003

Rahoitus [kmk] 

Vuosi 1999  2000  2001* 2002* 2003* Yhteensä 
MOBILE2-rahoitus 80 80 80 80 80 320
Muu rahoitus  - - - - - -
Yhteensä 80 80 80 80 80 320

* suunniteltu

Hankkeen tavoite 

bboll.gif (498 bytes) Tavoitteena on neljän alamallin LIISA (98), RAILI (98), MEERI (98) ja ILMI (98) sekä keskusyksikön LIPASTO (98) päivitys vuoden 1999/2000/2001/2002 versioiksi. 
bboll.gif (498 bytes) Kustakin alamallista ja keskusyksiköstä tehdään tutkimusraportti, joka kuvaa järjestelmiä ja tärkeimpiä tuloksia. Internetissä olevat Web sivusto (70 sivua suomeksi ja 50 sivua englanniksi 
bboll.gif (498 bytes) Laskentajärjestelmän verkkosivut http://www.vtt.fi/yki/lipasto) päivitetään. 

Raportit ja muut julkaisut

bboll.gif (498 bytes) Kari Mäkelä et al. Suomen liikenteen päästöjen laskentajärjestelmä LIPASTO 1998. M2T9916-1, Toukokuu 1999. 
bboll.gif (498 bytes) Kari Mäkelä et al. Suomen tieliikenteen pakokaasupäästöt LIISA 1998 –laskentajärjestelmä, M2T9916-2, Elokuu 1999. 
bboll.gif (498 bytes) Kari Mäkelä et al. Suomen vesiliikenteen päästöjen laskentajärjestelmä MEERI 1998. M2T9916-3, Toukokuu 1999.
bboll.gif (498 bytes) Kari Mäkelä et al. Suomen rautatieliikenteen päästöjen laskentajärjestelmä RAILI 1998. M2T9916-4, Toukokuu 1999.

bboll.gif (498 bytes) Tutkimusraportit (4 kpl) saatavissa myös edellämainitulta web-sivulta (http://www.vtt.fi/yki/lipasto).

 


Päivitys 16.10.2000 /JKL