PROJEKTITIEDOTE

M2T9915

Raportointiaika Toukokuu 2000
Raportointikausi  1.11.1999 – 31.4.2000

Projektin perustiedot

Projektin koodi  M2T9915
Projektin nimi  Liikenteen panokset ja niiden korvautuvuus sekä liikenne muiden toimialojen panoksena
Vastuuorganisaatio TTKK/LiKu           < www.tut.fi/liku
Projektin vastuuhenkilö   Prof. Harri Kallberg
Projektin yhteyshenkilö   Dipl.ins. Tuomas Jokipii
Osoite  Korkeakoulunkatu 8, 33720 Tampere
Puhelinnumero  (03) 365 3710
Telefax   (03) 365 3447
Sähköpostiosoite   tuomas.jokipii@tut.fi

Muut tahot 

Organisaatio Yhteyshenkilö Puhelinnumero Sähköpostiosoite
       

Aikataulu

Hankkeen alkamisaika Hankkeen suunniteltu kesto Hankkeen suunniteltu päättymisaika
1.6.1999  7 kk 31.1.2000 (hanke valmistunut)

Rahoitus [kmk] 

Vuosi 1999  2000  Yhteensä 
MOBILE2-rahoitus 140 44 184
Muu rahoitus  - - -
Yhteensä 140 44 184

* suunniteltu

Hankkeen tavoite 

bboll.gif (498 bytes) Saada tietoa liikenteen voimavarojen tarpeesta ja niitä koskevista järjestelymahdollisuuksista
bboll.gif (498 bytes) Saada tietoa liikenteen merkityksestä muiden toimialojen toiminnalle keskittyen erityisesti panos-
tuotosanalyysin käyttöön
bboll.gif (498 bytes) Työssä keskitytään tie- ja rautatieliikennemuotoihin, joten myös rautatieliikenneklusteri on hahmotettu käytttämällä apuna jo aiemmin tutkitun ”Tieliikenneklusteri”- hankkeen konseptia.

Hankkeen eteneminen raportointikaudella 

(Tähänastiset tulokset, mahdolliset muutokset projektisuunnitelmaan, mahdolliset ongelmat ja niiden aiheuttamat toimenpiteet)
bboll.gif (498 bytes) Tutkimuksessa on koottu tietoa liikenteen voimavarojen tarpeesta sekä niitä koskevista järjestelymahdollisuuksista. Voimavaratarkasteluihin on otettu mukaan myös ulkoisia kustannuksia. Työssä on myös esitelty liikennesuoritteita, käytettäviä panoksia sekä niiden arvottamista. Liikenteen merkitystä muille toimialoille on tutkittu mm. panos-tuotosanalyysin avulla. Lisäksi on tutkittu liikenteen ja kuljetusten merkitystä kulutukseen. Työssä  tarkasteltu myös kuljetuksia ja niiden käyttöä. 

Resurssien käyttö verrattuna projektisuunnitelmaan (budjetti, työaika)

bboll.gif (498 bytes) Ei poikkeamia.

Suunnitellut tehtävät seuraavalle kaudelle

bboll.gif (498 bytes) Hanke on valmistunut alkuvuonna 2000. 

Raportit ja muut julkaisut

bboll.gif (498 bytes) Tuomas Jokipii Liikenteen panokset ja niiden korvautuvuus  sekä liikenne muiden toimialojen panoksena. Loppuraportti, M2T9915-1, Tammikuu 2000. 

 


Päivitys 16.10.2000 /JKL