PROJEKTITIEDOTE

M2T9913

Tilanneraportit  Toukokuu 2000
   Lokakuu 2000

Projektin perustiedot

Projektin koodi  M2T9913
Projektin nimi  Liikenneperäisen ilmansaastealtistuksen arviointimenetelmien kehittäminen kaupunkisuunnittelun tarpeisiin – RELEX
Vastuuorganisaatio  Kansanterveyslaitos, Ympäristöterveyden osastoryhmä        < www.ktl.fi >
Projektin vastuuhenkilö   FT Matti Jantunen
Projektin yhteyshenkilö   FM Kimmo Koistinen
Osoite  KTL/YTOR  PL 95 70701 KUOPIO
Puhelinnumero  (017) 201 172
Telefax   (017) 201 184
Sähköpostiosoite   kimmo.koistinen@ktl.fi

Muut tahot 

Organisaatio Yhteyshenkilö Puhelinnumero Sähköpostiosoite
Ilmatieteenlaitos (IL) Jaakko Kukkonen   Jaakko.Kukkonen@FMI.FI 
YTV Päivi Aarnio   Paivi.Aarnio@YTV.FI
Helsingin yliopisto Markku Kulmala   Markku.Kulmala@helsinki.fi
VTT Juhani Laurikko   Juhani.Laurikko@VTT.FI 

Aikataulu

Hankkeen alkamisaika Hankkeen suunniteltu kesto Hankkeen suunniteltu päättymisaika
1.1.1999  3 vuotta 31.12.2001

Rahoitus [kmk] 

Vuosi 1999  2000  2001* Yhteensä 
MOBILE2-rahoitus 200 200 300 800
KTL  80 125 125 330
IL 80 125 125 330
YTV 40 50 50 140
Yhteensä 400 600 600 1600

* suunniteltu

Hankkeen tavoite 

bboll.gif (498 bytes) Hankkeessa sovelletaan lähdeanalyysitekniikkaa, jonka avulla voidaan arvioida liikenteen osuutta kohteen mitatusta altistumisesta. 
bboll.gif (498 bytes) Ensimmäisenä tavoitteena on selvittää liikennepäästöjen osuus (i) ulkoilman pienhiukkaspitoisuuksista pääkaupunkiseudun asuinalueilla, (ii) asuntojen ja työpaikkojen sisäilman pienhiukkaspitoisuuksista sekä (iii) henkilökohtaisista pienhiukkasaltistuksista. Tämä osuus toteutetaan KTL:n johdolla. 
bboll.gif (498 bytes) Hankkeen toisena tavoitteena on kehittää deterministinen, päästö- ja leviämistietoihin perustuva laskentamalli liikennepäästöjen aiheuttaman kohteen altistumisen arvioimiseksi. Tämä osuus toteutetaan IL:n johdolla. Näinollen altistuksia ja liikenteen osuutta niissä voidaan arvioida kahdella eri menetelmällä toisistaan riippumattomasti. Näillä kahdella menetelmällä saatuja tuloksia verrataan toisiinsa. 
bboll.gif (498 bytes) Malli pyritään kehittämään loppukäyttäjän tarpeiden mukaisesti, joten YTV osallistuu mallin kehittämis- ja testaamistyöhön koko hankkeen ajan. 
bboll.gif (498 bytes) Hankkeen lopputuloksena saadaan laskentamalli altistuksen arvioimiseksi, joka pyritään siirtämään YTV:n käyttöön niin laajalti kuin mahdollista. 
bboll.gif (498 bytes) Tutkimus liittyy kiinteästi MOBILE2 tutkimuskokonaisuuden toiseen hankkeeseen “Kaupunkisuunnittelun tarpeisiin sopivien mallijärjestelmien kehittäminen ja sovellukset” (M2T9912, Ilmatieteen laitos). 

Raportit ja muut julkaisut

bboll.gif (498 bytes) Kimmo Koistinen et al. Liikenneperäisen ilmansaastealtistuksen arviointi-menetelmien kehittäminen kaupunkisuunnittelun tarpeisiin – RELEX. Vuosiraportti 1999, M2T9913-1, Tammikuu 2000. 
bboll.gif (498 bytes) Koistinen K. et al. 2000. Behavioral and Environmental Determinants of Personal Exposures to PM2.5 in EXPOLIS-Helsinki, Finland. Atmospheric Environment. (In print)

 


Päivitys 17.10.2000 /JKL