PROJEKTITIEDOTE

M2T9912

Tilanneraportit  Toukokuu 2000
   Lokakuu 2000

Projektin perustiedot

Projektin koodi  M2T9912
Projektin nimi  Kaupunkisuunnittelun tarpeisiin sopivien mallijärjestelmien kehittäminen ja sovellukset - DIANA
Vastuuorganisaatio  Ilmatieteen laitos           < www.fmi.fi >
Projektin vastuuhenkilö   Jaakko Kukkonen
Projektin yhteyshenkilö   Ari Karppinen
Osoite  Sahaajankatu 20 E, 08100 Helsinki
Puhelinnumero  (09) 1929 5405
Telefax  (09) 1929 5403 
Sähköpostiosoite  Ari.Karppinen@fmi.fi Jaakko.Kukkonen@fmi.fi 

Muut tahot 

Organisaatio Yhteyshenkilö Puhelinnumero Sähköpostiosoite
Kansanterveyslaitos (KTL) Matti Jantunen +39 0332 789616 matti.jantunen@jrc.it 
  Kimmo Koistinen (017) 201172 kimmo.koistinen@ktl.fi
YTV Päivi Aarnio (09) 1561 222 paivi.aarnio@ytv.fi
Teknillinen korkeakoulu Jarkko Niittymäki (09) 451 3809 jpniitty@hut.fi 
VTT Energia Maija Lappi (09) 456 5447 maija.lappi@vtt.fi
  Juhani Laurikko (09) 456 5463 juhani.laurikko@vtt.fi

Aikataulu

Hankkeen alkamisaika Hankkeen suunniteltu kesto Hankkeen suunniteltu päättymisaika
1.6.1999  30 kk 31.12.2001

Rahoitus [kmk] 

Vuosi

1999

 2000 

2001*

2002*

2003*

Yhteensä 

MOBILE2-rahoitus

260

300

300

300

300

1460

IL

120

149

149

149

149

716

TKK

104

100

100

100

100

504

KTL

36

16

16

16

16

100

YTV

-

35

-

-

-

35

Yhteensä

520

600

800

800

800

3520

* suunniteltu

Hankkeen tavoite 

bboll.gif (498 bytes) Tutkimuksessa kehitetään ja testataan kaupunkisuunnittelun käyttöön soveltuvia laskentajärjestelmiä, joilla voidaan simuloida kaupunkiliikennettä ja liikenteen vaikutusta ilmanlaatuun. 
bboll.gif (498 bytes) Tutkimuksessa laajennetaan aiemmin koottua mallijärjestelmää, johon sisältyy makrotason liikennesuunnittelumalli, liikenteen päästöjen mallittaminen ja leviämisen mallittaminen. 
bboll.gif (498 bytes) Mallijärjestelmään liitetään mikrotason  liikennesimulointi –malli. Päästö- ja leviämismallit yleistetään hiukkasmaisille epäpuhtauksille. 
bboll.gif (498 bytes) Malleja kehitetään helppokäyttöisemmiksi ja monipuolisemmiksi. 
bboll.gif (498 bytes) Mallijärjestelmää laajennetaan lopuksi siten, että sillä voidaan arvioida myös väestön altistuminen ilman epäpuhtauksille (kiinteässä yhteistyössä MOBILE-hankkeen ”RELEX” kanssa, KTL). 
bboll.gif (498 bytes) Malleja testataan numeerisesti ja saatavilla olevan kokeellisen aineiston perusteella. Malleja sovelletaan myös käytännön kaupunkisuunnittelussa, jolloin voidaan arvioida niiden käyttökelpoisuutta ja soveltuvuutta.

Raportit ja muut julkaisut

bboll.gif (498 bytes) Aiemmasta MOBILE hankkeesta on painossa useita uusia lehtijulkaisuja kansainvälisissä referoiduissa lehdissä. 
bboll.gif (498 bytes) Kukkonen, J. et al., 2000. Leviämismallien käyttö ilmanlaadun arvioinnissa ja hallinnassa. Pääkaupunkiseudun julkaisusarja B/2000:9. YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta, Helsinki, 21 s.
bboll.gif (498 bytes) Ari Karppinen et al. Kaupunkisuunnittelun tarpeisiin soveltuvien mallijärjestelmien kehittäminen ja sovellukset.  Vuosiraportti 1999 M2T9912-1, Tammikuu 2000. 
bboll.gif (498 bytes) Karppinen, A. et al., 2000. A modelling system for predicting urban air pollution, Model description and applications in the Helsinki metropolitan area. Atmos. Environ. 34, pp 3723-3733.
bboll.gif (498 bytes) Karppinen, A. et al., 2000. A modelling system for predicting urban air pollution, Comparison of model predictions with the data of an urban measurement network. Atmos. Environ. 34, pp 3735-3743. 

 


Päivitys 17.10.2000 /JKL