PROJEKTITIEDOTE

M2T9911

Projektin nimi  Tavaraliikenteen elinkaariselvitys
Raportointiaika  Toukokuu 2000
Raportointikausi   1.11.1999 – 31.4.2000

Hankkeen eteneminen raportointikaudella 

(Tähänastiset tulokset, mahdolliset muutokset projektisuunnitelmaan, mahdolliset ongelmat ja niiden aiheuttamat toimenpiteet)
Hanke käynnistyi syksyllä kirjallisuustutkimuksella, joka kattoi sekä kotimaiset että ulkomaiset kirjallisuustietokannat.  Hankkeessa tarkasteltavat kuljetusmuodot ovat tieliikenne, rautatieliikenne, vesiliikenne ja lentoliikenne. Kunkin kuljetusmuodon osalta on määritetty tyyppiajoneuvot, joille on määritetty keskimääräiset kuormitusasteet.  Kuljetusmuotojen lisäksi on määritetty tyypillisiä tavaralajikohtaisia kuljetusketjuja. 
Tyyppiajoneuvoittain ja kuljetusketjuittain keskimääräinen kuormitusaste huomioon ottaen on määritetty koko elinkaaren aikaiset kuljetussuoritekohtaiset päästöjen (g/tonnikm) ja energiankulutuksen (MJ/tonnikm) perusarvot. 
Tulokset esitetään elinkaaren osavaiheittain, jolloin laskennan tuottamia lähtötietoja voi hyödyntää myös tarkasteluissa, joissa tarvitaan eri elinkaaren aikaisia osatuloksia. 

Resurssien käyttö verrattuna projektisuunnitelmaan (budjetti, työaika)

Hankkeeseen on alkuperäisessä suunnitelmassa budjetoitu 6 htkk, jotka sijoittuvat syyskuun 1999 ja huhtikuun 2000 väliselle ajanjaksolle. Viimeiset laskennat tehdään touko- ja kesäkuun vaihteessa. Hankkeen loppuraportti on viimeistelyvaiheessa, ja hanke päättyy alkuperäisestä aikataulusta poiketen kesällä 2000.

Suunnitellut tehtävät seuraavalle kaudelle

Hankkeen loppuraportti viimeistellään ja julkaistaan seuraavan seurantakauden aikana (kesän 2000 aikana).

Raportit ja muut julkaisut

Hanna Kalenoja Tavaraliikenteen elinkaariselvitys. M2T9911-1, Tammikuu 2000. 

 


Päivitys 17.10.2000 /JKL