PROJEKTITIEDOTE

M2T9911

Tilanneraportit  Toukokuu 2000
   

Projektin perustiedot

Projektin koodi  M2T9911
Projektin nimi  Tavaraliikenteen elinkaariselvitys
Vastuuorganisaatio  TTKK/LiKu        < www.tut.fi/liku
Projektin vastuuhenkilö   erikoistutkija Hanna Kalenoja
Projektin yhteyshenkilö   erikoistutkija Hanna Kalenoja
Osoite  TTKK/LiKu, PL 541, 33101 Tampere
Puhelinnumero  (03) 365 3436
Telefax   (03) 365 3447
Sähköpostiosoite   hanna.kalenoja@tut.fi

Muut tahot 

Organisaatio Yhteyshenkilö Puhelinnumero Sähköpostiosoite
        

Aikataulu

Hankkeen alkamisaika Hankkeen suunniteltu kesto Hankkeen suunniteltu päättymisaika
1.9.1999  8 kk 30.4.2000

Rahoitus [kmk] 

Vuosi 1999  2000  Yhteensä 
MOBILE2-rahoitus 40 70 110
Muu rahoitus  - - -
Yhteensä 40 70 110

Hankkeen tavoite 

Tutkimuksen tavoitteena on määrittää eri kuljetusmuotojen koko elinkaaren aikaiset keskimääräiset päästöt ja energiankulutus. 
Tutkimuksessa määritetään tie-, rautatie-, vesi- ja ilmaliikenteen kuljetusmuotojen kokonaisympäristökuormitus, jossa otetaan huomioon ajoneuvojen valmistuksen ja käytön aikainen energiankulutus, ajoneuvon käytön aikaiset päästöt sekä polttoaineen tuotannon ja jakelun aikainen energiankulutus ja päästöt. 
Tutkimuksessa kootaan tietoja ajoneuvojen tuotannon ja käytön, polttoaineen tuotannon ja jakelun sekä infrastruktuurin rakentamisen ja ylläpidon aikaisista vaikutuksista.  Hanke tuottaa ensisijaisesti tietoa eri kuljetusmuotojen kokonaisympäristökuormituksesta, joka on tärkeä lähtötieto mm. eri kuljetusmuotojen vertailutilanteissa.
Tutkimus rajautuu energiankulutuksen ja ilmakehään aiheutuvien päästöjen tarkasteluun. 
Tutkimus sivuaa MOBILE2-tutkimusohjelmassa meneillään olevaa "Liikennevälineiden yksikköpäästöt" -hanketta.  Rakenteeltaan tutkimus vastaa vuosina 1994-96 MOBILE-tutkimusohjelmassa toteutettua Henkilöliikennemuotojen elinkaarianalyysi -hanketta, mutta käsittelee tavaraliikennemuotoja.

Raportit ja muut julkaisut

Hanna Kalenoja, Tavaraliikenteen elinkaariselvitys. M2T9911-1, Tammikuu 2000. 

 


Päivitys 17.10.2000 /JKL