PROJEKTITIEDOTE

M2T9910

Projektin nimi  Joukkoliikenteen ympäristökustannukset - vertailu eri kulkumuotojen välillä Helsingissä 
Raportointiaika  Lokakuu 2000
Raportointikausi   1.5. – 30.9.2000

Hankkeen eteneminen raportointikaudella 

(Tähänastiset tulokset, mahdolliset muutokset projektisuunnitelmaan, mahdolliset ongelmat ja niiden aiheuttamat toimenpiteet)
Loppuraporttiluonnos toimitettiin projektin seurantaryhmälle kommentoitavaksi. 

Resurssien käyttö verrattuna projektisuunnitelmaan (budjetti, työaika)

Sekä budjetin että työajan käytön osalta projekti on edennyt suunnitelman mukaisesti. 

Suunnitellut tehtävät seuraavalle kaudelle

Hanke on päättynyt.

Raportit ja muut julkaisut

Vuosiraportti 2000 M2T9910-2

 


Päivitys 15.10.2000 /JKL